Persoonlijke instellingen

Decoder programmeren

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


Programmeren van een locdecoder

Zet de loc op het programmeerspoor en stel de centrale in op 'Programmeren in CV-modus', dus niet op 'POM'. Kies de CV die u wilt inprogrammeren en geef de gewenste waarde in. Even later hoort u waarschijnlijk een zacht geluidje uit de loc en/of u ziet de loc kleine 'sprongetjes' voorwaarts maken. Eventueel kunnen nu de lichten ook gaan knipperen. Op dat moment zet de decoder een 'Acknowledged'-signaal op de programmeerrails, ten teken dat de programmeeractie geslaagd is.
Dit signaal is gedefinieerd in NMRA S-9.2.3. Het 'Acknowledged'-signaal bestaat feitelijk uit een (extra) belasting (positieve-delta) van minimaal 60 milliampère, gedurende zes milliseconden (+/-1 milliseconde) op het programmeerspoor. Hiervoor wordt de motor gebruikt (eventueel i.c.m. de verlichting). De centrale ziet deze belasting als een bevestiging van een geslaagde programmeeractie. De motor is dus noodzakelijk als belasting.
Wanneer er echter geen motor aangesloten is, dan kunt u m.b.v. een 150 ohm/2 watt weerstand de motor simuleren. Door de weerstand loopt tijdens het geven van het 'Acknowledged'-signaal de voorgeschreven 60 milliampère, die in NMRA S-9.2.3. vermeld staat. Tijdens gewoon bedrijf zal deze weerstand behoorlijk heet worden, en deze dient dus na het programmeren weer te worden verwijderd!


Programmeren van een sounddecoder met motoraansluiting

Daarvoor geldt hetzelfde verhaal als hierboven aangegeven is. Ook hier dient, tijdens het programmeren, in de meeste gevallen een motor of (tijdelijk!) een weerstand van 150 ohm/2 watt aangesloten te zijn op de motoraansluiting.


Gebruik van een locdecoder als functiedecoder

Wilt u een locdecoder als functiedecoder gebruiken dan dient u een weerstand van 150 ohm/2 watt aan te brengen op de motoraansluiting. Om te voorkomen dat de weerstand bij normaal bedrijf te heet wordt (en daarmee mogelijk een gat in het kostbare materieel veroorzaakt), dient u de volgende maatregelen te nemen:

  • schakel de analoge modus uit;
  • zet de EMK-regeling uit;
  • zet de lastregeling uit;
  • schakel de snelheidstabel (speedtable) in;
  • zet alle waarden in de snelheidstabel op nul (CV's 67 tot 94 op 0 zetten).


Hierdoor wordt de motoraansluiting niet gebruikt bij normaal bedrijf, maar kunt u de decoder wel normaal uitlezen en/of programmeren.


Programmeren van een treinstel met meerdere decoders

Wanneer u een loc en een stuurstandrijtuig (met elk een decoder) of een treinstel met twee decoders (bijv. een locdecoder en een functiedecoder) tegelijkertijd wilt programmeren, bestaat het gevaar dat de ene decoder iets eerder gereed is dan de andere. De eerste decoder zet dan het 'Acknowledged'-signaal al op het programmeerspoor, terwijl de andere decoder nog niet gereed is. Programmeer de decoders dan ieder apart.


Problemen bij het programmeren

Als laatste nog een paar tips: sommige decoders laten zich moeilijk programmeren (of uitlezen). Dan kan het helpen om een 1k / ½ watt weerstand tussen beide spoorstaven van het programmeerspoor aan te brengen. Ook kan het voorkomen dat u bij het programmeren van een sounddecoder een foutmelding krijgt in de vorm van 'err02' of 'kortsluiting'. Dit wordt veroorzaakt doordat de kortsluitbeveiliging van de centrale de grotere stroomopname van een sounddecoder als kortsluiting beschouwd. Dit probleem is te verhelpen door in één van de draden vanaf de centrale naar het programmeerspoor een weerstand van 47 ohm/1 watt op te nemen.


Decodernummer opnemen in de loclijst ná het programmeren

Het adres in de centrale aanpassen is niet hetzelfde als het adres in de decoder aanpassen. Dat zijn twee heel verschillende zaken. Eerst past u het adres (CV1) van de decoder aan (via het programmeerspoor). Pas daarna zet u in de loclijst va uw centrale, de betreffende loc (of het treinstel) ook op dit adres. Dan pas zullen uw locs/treinstellen reageren op de commando's van de centrale.


Meer informatie

Encyclopedie:
Decoderinbouw.
Externe websites:
Algemeen.
Informatie over CV's.
Fabrikantencode's.
NMRA-Normen (NMRA-standaarden).
NMRA-DCC-Normen.
Handige CV instellingen.
Calculator voor lange adressen.
Lijst met ongedocumenteerde speciale opties Uhlenbrock Intellibox.Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 23 nov 2017 11:06 (CET)