Persoonlijke instellingen

Bevestiging van servo's

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


Wanneer servo's gebruikt worden onder een modelspoorbaan voor bijvoorbeeld wisselbediening, komt de vraag op "hoe zit dat met de bevestiging van servo's?".

Daar zijn diverse oplossingen voor. Er kan een bevestigingsbeugel/montagesteun gemaakt worden van kunststof of aluminium hoekprofiel, of er kunnen kant-en-klare bevestigingsbeugels/montagesteunen gebruikt worden.

Uitgangspunt is hierbij dat de as van de servo-arm altijd horizontaal gemonteerd wordt en de arm naar beneden draait (zoals in afbeelding 01).

Servo's bewegen relatief langzaam en maken weinig lawaai. Dus kies bij de montage ook voor de juiste manier anders is de kans groot dat de wisseltongen veel sneller bewegen dan mogelijk is wanneer de juiste montagemethode wordt toepast. Maak het verenstaal dus niet vast aan de servo-arm, want dat werkt contra-produktief. De wisseltongen vliegen dan heen-en-weer bij het aansturen van de servo. Dan is, kwa snelheid, net zo goed een Conrad-aandrijving te gebruiken.

Er is echter een bijkomend probleem. De servo-arm maakt maar een heel kleine beweging en de nauwkeurigheid neemt na verloop van tijd af door slijtage van de koolstofbaan van de inwendige potmeter. Consequentie daarvan is dat de servostanden (=de stand van de arm in beide eindposities) regelmatig moeten worden bijgesteld.

De juiste montagemethode

Maak daarvoor gebruik van de mogelijkheden van de servo. Gebruik dus de gaten in de servo-arm waarvoor ze bedoeld zijn en dat is als scharnierpunt.

Gebruik dan niet het buitenste gaatje in de servo-arm, want dan bewegen de wisseltongen nog te snel, maar het gaatje wat het dichtst bij de servo-as zit. Hoe groter de slag van de servo (max 180 graden), hoe trager de wisseltongen kunnen bewegen.


Servo-montage-02.gif
Afbeelding: 01
Bevestiging van de servo
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

Door het hefboomeffect zal het korte uiteinde van de steldraad wat in de stelbalk van het wissel zit een veel kleinere beweging maken dan het lange deel in het gaatje in de servo-arm en met een groter koppel. Hierdoor ontstaat een langzame en krachtige beweging van de wisseltongen.

Samengevat;

  • Servo verticaal monteren, met de uitgaande servo-as op het laagste punt;
  • servo-arm moet naar beneden wijzen;
  • scharnierpunt vlak onder de plaat van de treintafel maken;
  • staaldraad scharnierend monteren aan servo-arm, uiteinde van de draad in Z of U vorm buigen.

Zie ook afbeelding 01.

A = Korte gedeelte van staaldraad.
B = Lange gedeelte van staaldraad.
C = Stelbalk met wisseltongen.
D = Gaatje in bevestigingsbeugel voor staaldraad (werkt als scharnier).
E = Bevestigingsbeugel/montagesteun voor servo.
F = Servo-arm.
G = Gat (diameter 10 mm) in plaat.

Minder geslaagde oplossing

Sommige fabrikanten leveren kant-en-klare montagesteunen waarbij de servo vlak onder de treintafel wordt gemonteerd (zie: afbeelding 02). Hierbij bewegen de wisseltongen (bij scharnierende montage van het verenstaal) al wel natuurgetrouwer, maar het is nog niet optimaal. Deze montagemethode geniet dan ook niet de voorkeur.

Servo-montage-03.gif
Afbeelding: 02
Bevestiging van de servo
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom


Doordat in afbeelding 02 het uiteinde van de steldraad (staaldraad wat in de stelbalk zit) een veel grotere beweging maakt dan het uiteinde van de steldraad in afbeelding 01, ontstaat een veel te snelle beweging van de wisseltongen.

Tot nu toe is één fabrikant gevonden die steunen maakt voor horizontale montage waarbij de as van servo-arm wel op voldoende afstand van de wisseltongen bevestigd kan worden (zie 'Meer informatie')

Puntstukpolarisatie

Het verdient aanbeveling om bij toepassing van puntstukpolarisatie ook meteen een tweetal microschakelaars op de bevestigingsbeugel/montagesteun te monteren. Dat kan ook met een bevestigingsbeugel/montagesteun die al voorbereid is op de montage van microschakelaars (zie 'Meer informatie').

Voor de diverse bevestigingsmogelijkheden, zie de betreffende draadjes op het forum.


Meer informatie

Encyclopedie:
Beneluxspoor.net:
over servo's.
over het bevestigen van servo's.
over het bevestigen van servo's.
over het afstellen van servo's.
Externe websites:
Bevestigingsbeugel voor horizontale montage van de servo.
Bevestigingsbeugel voor verticale montage van de servo.
(Opmerking redactie; Op de foto is de steldraad nog niet door een gaatje van de montagesteun gevoerd, hetgeen wel de bedoeling is.



Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 31 jan 2018 11:18 (CEST)