Persoonlijke instellingen

Centrale en wisseldecoders

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


(problemen en probleemoplossingen betreffende 'Digitaal')

Overzicht van de onderwerpen:

Vragen en antwoorden

Mijn centrale wil niet opstarten/doorstarten

Soms help hier een reset van de centrale. Of, én hoe u de centrale kunt resetten, staat in de gebruiksaanwijzing. Komt u er dan nog niet uit, kijk dan op Beneluxspoor.net in de 'Digitaal vraagbaak' (zie: 'Meer info') of uw probleem er tussen staat. Stel eventueel een vraag op het forum, of kijk op de website van de fabrikant. Lukt het dan nog niet, dan kunt u in veel gevallen de centrale opsturen naar de fabrikant.


Ik heb problemen met het aansluiten van mijn ECoS op de PC

Gert van Voorst heeft een handleiding gemaakt voor het aansluiten van de ECos op de PC (zie: 'Meer informatie').


Hoe sluit ik een LS150 wisseldecoder aan?

Aansluiten LS150 wisseldecoder

W aansturingLS150-04.gif W aansturingLS150-01.gif
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Aansluitingen van de LS150 wisseldecoder Inwendig schema van de LS150 per wissel
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

De LS150 wisseldecoder is voorzien van zes uitgangen, ieder voorzien van de aanduiding +, Common en - (zie afbeelding 1). De LS150 schakelt d.m.v. triac's. De naam 'triac' is een samentrekking van 'tri' (staat voor drie aansluitingen) en 'AC' (staat voor wisselspanning). Deze halfgeleiders laten in beide richtingen stroom door. De triac is dus ideaal voor het schakelen/regelen van wisselspanning. In de LS150 worden de triac's alléén maar aan- of uitgeschakelt, terwijl in bijv. een lichtdimmer wordt d.m.v. fase-aansnijding het vermogen geregelt. In de LS150 zitten 12 triac's (twee per uitgang). Deze worden aangestuurt door de decoder-electronica, die in de LS150 behuizing zit. Op het 'blokje' (zie afbeelding 2) waar 'Decoder' op staat, zitten nog 10 aansluitingen. Deze gaan naar de overige triac's. In de tekening staat 1/6 LS150. Dit betekent éénzesde LS150, dus er zitten in totaal zes van die schakelingen, (die binnen het blauw gestippelde kader staan), in de module. De LS150 kan per uitgang drie Ampère schakelen. Voor de voeding van de LS150 adviseert Lenz een trafo met een uitgangsspanning van 15 Volt en max. 45VA uitgangsvermogen.

W aansturingLS150-02.gif W aansturingLS150-03.gif
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04
Aansluiting van de Fulgurex wisselaandrijving Aansluiting van de Conrad wisselaandrijving
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Aansluiten van een Fulgurex wisselaandrijving op de LS150.

Tussen de aansluitingen van de Fulgurex-aandrijving soldeert u een condensator van 10nF/35V (zie afbeelding 3). Dit om verspreiding van stoorpulsen, vanaf de aandrijfmotor via de bedrading, tegen te gaan. Aan de uitgang monteert u twee diodes 1N4007, in tegengestelde richting. De aansluitdraden van de diodes monteert u in de + en - aansluiting van de LS150-uitgang. De andere twee aansluitdraden van de diodes (een Anode en een Kathode) monteert u aan een stuk draad. Er loopt dus vanaf de diodes maar één draad naar de aandrijvingen (in totaal gaan er dus twee voedingsdraden naar elke wisselaandrijving). Hierdoor is het aantal draden naar de aandrijvingen tot het minimum teruggebracht.

Aansluiten van een Conrad wisselaandrijving op de LS150.

De aansluiting lijkt sprekend op de aansluiting van de Fulgurex. Bij de Conrad wisselaandrijving zijn de diodes (af fabriek) reeds aan de draden gesoldeert, en gaan de draden van de diodes gescheiden naar de LS150 wisseldecoder (er gaan in totaal dus drie voedingsdraden naar elke wisselaandrijving, zie afbeelding 4). De ontstoorcondensator is bij de Conrad aandrijvingen reeds aanwezig (zit in de behuizing) en is rechtstreeks op de koolborstel-aansluitingen van de aandrijfmotor gemonteert.

Wanneer na de montage blijkt dat het wissel verkeerd-om schakeld, verwisseld u de + en - aansluiting op de uitgang van de LS150.

Conrad-wisselaandrijving01.gif Conrad-wisselaandrijving02.gif
Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
Aansluiting van de Conrad 219999 wisselaandrijving Aansluiting van de Conrad 219998 wisselaandrijving met omschakelcontact
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

De 219998 is niet meer leverbaar. De 219999 heeft een nieuw bestelnummer: 1396900.

De aansluitdraden van de wisselaandrijving zijn: rood-bruin-bruin (zie schema 05). Aan de bruine draden zijn diodes gemonteerd.
De 219999 heeft geen omschakelcontact.
De 219998 heeft een omschakelcontact. De aansluitingen daarvan zijn: blauw-geel-blauw (zie schema 06). De gele aansluitdraad is het Common-contact.

Aansluiten van een wissel met spoelen.

W aansturingLS150-05.gif
Afbeelding: 07
Aansluiten van een wissel voorzien van spoelen op de LS150
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

Bij wissels, voorzien van spoelen, sluit u de wissels rechtreeks (zonder diodes) aan op de LS150, volgens afbeelding 7.


Hoe moet ik de LENZ LS150 wisseldecoder instellen?

Het instellen van de Lenz LS150 wisseldecoder gaat als volgt:

(Vertaling van Pag. 12 t/m 14. uit de Duitstalige gebruiksaanwijzing)

Instelling van het wissel-adres.

Af fabriek is de decoder op de wisseladressen 1 t/m 6 ingesteld.

U heeft twee mogelijkheden om de adressen van de uitgangen in te stellen:

 1. U stelt uitgang 1 in op een gewenst adres. De overige uitgangen worden dan automatisch op de opvolgende adressen ingesteld (ga verder bij A).
 2. U stelt elke uitgang in op een individueel adres. De adressen hoeven niet opeenvolgend te zijn (ga verder bij B).

Voor het instellen van de adressen moet de LS150 minimaal op de voedingsspanning (wisselspanningingang) én op het digitale signaal (ingang J, K) aangesloten zijn. De wisselaandrijvingen hoeven niet aangesloten te zijn, maar dit mag echter wel. U kunt de adresinstellingen van de LS150 daardoor ook in volledig ingebouwde toestand invoeren/wijzigen. Dit maakt het zeer eenvoudig om naderhand, of bij uitbreiding van de baan, adressen te wijzigen.

A) De uitgangen hebben opeenvolgende adressen.

 1. Sluit de LS150 aan op de voedingsspanning en het digitale signaal, zoals in hoofdstuk 'Anschluss des LS150' beschreven is (pag.7). Schakel daarna de centrale van het digitale systeem in.
 2. Kies op de centrale het wisseladres waarop u de 1e uitgang van de LS150 in wilt stellen.
 3. Druk op toets S1 op de LS150 en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt, totdat de led (het lampje) continu knippert. Zodra de led brandt, laat u de toets weer los. De led blijft aan, en de LS150 is nu van de bedrijfsmodus in instellingsmodus gekomen. De LS150 neemt nu uit de eerstkomende schakelopdracht van de centrale het nieuwe adres over.
 4. Doe nu net alsof u het wissel wilt schakelen.* en druk daarvoor op de betreffende toets van uw centrale. Het maakt hierbij niet uit of u de toets voor 'afbuigen' of voor 'rechtdoor' gebruikt. Gebruik bv. op de LH100 de '+' of de '–' toets.

(*) Het adres dat met de schakelopdracht verstuurd word, wordt nu aan uitgang 1 van de LS150 toegewezen. De uitgangen 2 t/m 6 worden automatisch op de volgende wisseladressen ingesteld.

U herkent een succesvolle instelling aan het feit dat de led dooft, en de schakelopdracht uitgevoerd wordt, c.q. dat de betreffende wisselaandrijving omschakelt. De LS150 is nu weer in de 'bedrijfsmodus'.

Zie de gebruiksaanwijzing van uw centrale voor informatie over de wijze van bedienen.

B) Instelling van de uitgangen op individuele adressen en het instellen van de schakeltijd.

Op de navolgende wijze kunt u de afzonderlijke uitgangen op verschillende adressen instellen, die niet opeenvolgend hoeven te zijn. Bovendien kunt u ook de schakeltijd (tijdsduur van het schakelen) instellen.

Sluit de LS150 aan op de voedingsspanning en het digitale signaal, zoals in hoofdstuk 'Anschluss des LS150’ beschreven is (pag.7). Schakel daarna de centrale van het digitale systeem in.

Voor het instellen van het adres en de tijdsduur voert u de volgende stappen uit:

 1. Druk op toets S1 van de LS150 en houd deze ongeveer 3 sec. ingedrukt totdat de led (het lampje) continu knippert. Zodra de led brandt, laat u de toets weer los. De led blijft aan. Voor de volgende stappen kunt u rustig de tijd nemen. De LS150 schakelt niet na een bepaalde tijd naar 'bedrijfsmodus' terug.
 2. Druk nogmaals op toets S1. De led begint te knipperen: 1 x aan, pauze, 1 x aan, pauze…… enz. Dit geeft aan dat uitgang 1 gekozen is en daarvan het adres gewijzigd kan worden.
 3. Kies op de centrale het wisseladres waarop u de uitgang in wilt stellen. Doe nu net alsof u het wissel wilt schakelen en druk daartoe op de betreffende toets van de centrale.
 4. De led begint te knipperen.
 5. U kunt nu de tijdsduur instellen. (wilt u dit niet dan drukt u kort op toets S1 en gaat verder met stap 6). Kies op de centrale een wisseladres tussen 1 en 255, afhankelijk van de door u gewenste tijdsduur. De waarde 1 staat voor 0,1 seconde, de waarde 100 voor 10 seconden… enz. Doe nu net alsof u het wissel wilt schakelen, en druk daarvoor op de betreffende toets van uw centrale. Het maakt hierbij niet uit of u de toets voor 'afbuigen' of voor 'rechtdoor' gebruikt. De LS150 neemt nu het wisseladres als tijdsduur over.
 6. De led begint opnieuw te knipperen: 2 x aan, pauze, 2 x aan, pauze…… enz. Dit geeft aan dat de LS150 gereed is voor het instellen van het volgende adres en de tijdsduur.

Voor de instelling hiervan gaat u weer terug naar stap 3. Herhaal deze procedure voor alle uitgangen van de LS150. Druk om af te sluiten zo lang op toets S1 tot de led dooft.

Wanneer u een bepaalde instelling over wilt slaan, drukt u gewoon op toets S1. De LS150 schakelt dan over naar de volgende stap. Hierdoor is het ook mogelijk alléén één bepaalde ingang te wijzigen en de andere uitgangen ongewijzigd te laten.

Wanneer u op een bepaald punt wilt afbreken, drukt u net zolang op toets S1 tot de led dooft.

Wordt bij een uitgang het adres opnieuw ingesteld, dan blijft een eerder ingestelde tijdsduur behouden.


Resetten van de LS150 wisseldecoder

(Resetten is het terugzetten van de wisseldecoder naar de fabrieksinstellingen)

Om de wisseldecoder te resetten doet u het volgende:

 1. Onderbreek de voedingsspanning naar de LS150.
 2. Druk op toets S1 van de LS150, en houd de toets ingedrukt.
 3. Schakel de voedingsspanning weer in.
 4. Bedien via de centrale een wissel.
 5. Laat de toets nu weer los.

Meer informatie

Encyclopedie:
Beneluxspoor.net:
Digitaal vraagbaak op het Forum.
Externe websites:
Informatie over de LS150 wisseldecoder.
Aansluiten ECoS.Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 4 dec 2017 19:47