Persoonlijke instellingen

Disclaimer

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net


Veel van de gepresenteerde informatie op deze website is afkomstig van andere websites en bronnen, en is zo veel mogelijk logisch gerangschikt. Deze encyclopedie is vooral opgezet vanuit het idee, dat veel informatie met betrekking tot de modelspoorhobby versnipperd voorkomt, op vele tientallen websites. Deze encyclopedie rijgt als het ware de vele gevonden kroonjuwelen aan een ketting. Als basis dienden o.a. de voorgangers www.bovendam.tk, www.modelspoorpraktijk.nl en het forum van de Stichting Beneluxspoor.Net.

De encyclopedie wordt gevuld door een redactiegroep, die daartoe gemandateerd is door het Stichtingsbestuur van Beneluxspoor. Daar waar de redactie gebruik heeft gemaakt van het werk van anderen, heeft zij steeds de bronnen vermeld. Voorzover te achterhalen, zijn ook de namen van de auteurs opgenomen, tenzij de informatie alléén anoniem is geplaatst op een website.
Zie ook Auteursrecht.

Hoewel de redactie van deze encyclopedie zich er voor inspant dat de informatie juist en volledig is, geeft zij ter zake geen enkele garantie. Zij is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van, of in verband staat met, het gebruiken of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de aangeboden informatie.

Deze encyclopedie bevat veel hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn het eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover de redactie geen controle heeft.
Zij is derhalve niet verantwoordelijk voor, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van, de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die via deze websites ter beschikking is gesteld, legaal kan worden gebruikt.
Het feit dat de redactie van deze website koppelingen naar andere websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.Meer informatie

Encyclopedie:
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie