Persoonlijke instellingen

Programmeerspoor koppelen aan de hoofdbaan voor tweerail

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


Programmeerspoor voor tweerail

Normaliter wordt er een los programmeerspoor gebruikt en moet elke loc (of treinstel) die geprogrammeerd moet worden van de hoofdbaan op het programmeerspoor geplaatst worden. Na het programmeren moet de loc (of het treinstel) dan weer van het programmeerspoor afgehaald worden en weer op de hoofdbaan teruggeplaatst worden. Daarvoor is deze oplossing bedacht: het programmeerspoor koppelen aan de hoofdbaan. Op deze wijze kan een loc (of het treinstel), na het programmeren, meteen de baan op rijden. Bij tweerail is sprake van twee spoorstaven, die elektrisch van elkaar geïsoleerd zijn. Op deze spoorstaven worden de rode en bruine draad van de centrale aangesloten.

Progspoor01.gif
Afbeelding: 01
Schema diodeschakeling
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Het programmeerspoor mag nooit electrisch met de hoofdbaan verbonden mag worden, anders is de kans zeer groot dat een uitgang van de centrale defect raakt. Er moet daarom voor gezorgd worden dat bij de scheidingen (zie tekening 2 en 3), de beide spoorstaven geen verbinding hebben. Op de drie scheidingen zijn daarvoor twee isolatielassen aangebracht tussen de spoorstaven, zodat de aan weerszijden van een scheiding liggende railstukken geen contact maken.

Rijden naar het programmeerspoor

Om er dus voor te zorgen dat er geen ongelukken met de DCC-spanning van de centrale kunnen gebeuren, is de bedrading zodanig aangelegd dat er geen calamiteiten kunnen optreden, wanneer een loc over de scheiding tussen het programmeerspoor en de hoofdbaan rijdt (mits S1 met beleid bediend wordt).

Als een loc naar het programmeerspoor moet rijden, dan moet het wissel in de afbuigende stand gezet worden met S1. Zodra het wissel om is, zal S2 relais Re2 bekrachtigen. Sectie één krijgt nu spanning via relais Re2. Nu kan de loc via het wissel richting programmeerspoor rijden. De loc stopt dan in sectie twee (het programmeerspoor), omdat die door Re2 spanningloos geschakeld is. Nu laten we S1 los, het wissel loopt naar de rechtdoor-stand en Re2 valt af. De loc staat nu op het programmeerspoor en de decoder kan geconfigureerd (ingesteld) worden.

Progspoor02.gif
Afbeelding: 02
Het relais (Re2) staat in de programmeerstand
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Mocht een loc "ervandoor" gaan tijdens het configureren, in de richting van het stootjuk, dan stopt deze in uitloopgedeelte 2, omdat dat uitloopgedeel door Re2 spanningloos is geschakeld. Datzelfde geldt voor de andere richting. Mocht een loc tijdens het instellen "ervandoor" gaan (en de andere kant op rijden), dan stopt deze in uitloopgedeelte 1 omdat dat uitloopgedeelte eveneens door Re2 spanningloos geschakeld is.

Progspoor03.gif
Afbeelding: 03
Het relais (Re2) staat nu in de normale rijstand. De programmeeruitgang is nu afgekoppeld door Re2
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Re2 zorgt er dus voor dat óf de programmeeruitgang, óf de normale uitgang met het programmeerspoor verbonden is. Wanneer nu een loc richting stootjuk zou rijden, dan zorgt schakelaar S4, die verbonden is met het stootjuk, er voor dat de spanning op uitloopgedeelte twee uitgeschakeld wordt en de motor van de loc stopt. Wanneer de rijrichting van de loc omgekeert wordt (d.m.v. de centrale) en op schakelaar S3 wordt gedrukt, dan kan de loc weer in de juiste richting vertrekken.


Meer informatie

Encyclopedie:Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 4 feb 2024 11:06 (CET)