Persoonlijke instellingen

Flexrails

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


Flexrails is spoor van ca 1 meter lang waarvan om en om een stukje biels is weggelaten waardoor de rails zijdelings gebogen kan worden. Op plaatsen waar rails met standaard bogen uit het aanbod van de fabrikanten niet goed uitkomt, is het toepassen van flexrails een uitkomst. Flexrails is precies in de gewenste straal te leggen, zonder dat de boogstraal te klein wordt. Een kleinere radius dan R3 is sterk af te raden.
Met flexrails zijn ook eenvoudig overgangsbogen te maken. Hierdoor gaat een locomotief of trein niet plotseling van een rechtstand over naar overhellen in de bocht, maar gebeurt dat geleidelijk, dus zonder een "schok".

Flexrails Conrad.jpg
Afbeelding: 01
Fleischmann Piccolo flexrails
Bron: Conrad.nl

Kort samengevat gaat het leggen van flexrails als volgt: de flexrails eerst in de goede vorm buigen en de flexrails op zijn plaats leggen. Daarna de flexrails op de voorgaande (reeds aanwezige) rails aansluiten en vastzetten met spijkertjes of schroeven. Daarna de rails op de treintafel aftekenen. De rails is dan naderhand weer exact op de juiste plaats te leggen. Daarna aftekenen waar de flexrails ingekort moet worden en het stuk flexrails weer loshalen.

Daarna zijn er drie mogelijkheden om de flexrails in te korten:

  • afzagen met een railzaag;
  • met een minislijpschijf doorslijpen;
  • afknippen met een "track cutter" (zie hieronder bij "Meer informatie"). Dit is een speciale zijkniptang die op een bijzondere manier geconstrueerd is, zodat deze uitermate (maar ook uitsluitend!!) geschikt is om spoorstaven mee te knippen. Het resultaat is een mooi haaks ingekorte spoorstaaf.

Netjes afwerken van de einden

Na het inkorten moeten de uiteinden van de spoorstaven worden bewerkt. Aan de onderzijde van de spoorstaaf, op de plaats waar de raillas op de spoorstaaf geschoven wordt, worden met een vijltje aan weerszijden van de spoorstaafvoet een paar schuine kantjes gevijld. Hierna zorgvuldig met een vijltje en daarna met fijn schuurpapier (korrelgrootte 400), eventuele braampjes aan het uiteinde van de spoorstaaf verwijderen. De schuine kantjes aan de kopse kant van de spoorstaaf zorgen er voor dat de raillassen veel gemakkelijker op de spoorstaaf schuiven.

Hier ontstaat het probleem dat er in de bielzen aan het uiteinde van de flexrails geen uitsparingen zitten voor de raillassen. Die uitsparingen moeten dus worden aangebracht (zie tekening 02). Deze uitsparingen kunnen met een kleine frees in de bielzen worden gemaakt, maar dan bestaat het grote risico dat de bielzen door de wrijving van het frezen te warm worden en gaan vervormen en dan is een stuk rails beschadigd. Wanneer er voldoende ruimte in de bielzen is gemaakt - de raillas moet net vrij van de biels zijn - kan de raillas op de spoorstaaf geschoven worden (zie tekening 03).

Flexrail aanpassing.01.gif Flexrail aanpassing.02.gif
Afbeelding: 02 Afbeelding: 03
Ruimte gemaakt onder de spoorstaaf voor de raillas Raillas aangebracht
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

Bovenstaande bewerkingen van de uiteinden van de flexrail zijn nogal tijdrovend. Er zouden gemakshalve een paar bielzen weggelaten kunnen worden, maar dat is geen gezicht (zie tekening 04).

Veel mooier en gemakkelijker is het om kant-en-klare eindstukken toe te passen (zie tekening 21).

Aanbrengen van de eindstukken

Let-op.jpg
  LET OP
Breng de eindstukken aan vóórdat de (isolatie)lassen worden geplaatst.
Flexrail eindstukken-02.png Flexrail eindstukken-03.gif
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
6 verwijderde bielzen Eindstukken aangebracht
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

In tekening 05 zijn de eindstukken voor de duidelijkheid in een iets andere kleur weergegeven. De eindstukken kunnen op de volgende wijze aangebracht worden: leg de flexrails op de kop neer en verwijder drie bielzen van de uiteinden door het kunststof onder beide spoorstaven tussen de derde en vierde biels met een schep mes door te snijden. Draai de flexrails weer om en schuif het eindstuk voorzichtig op de spoorstaven. Mocht de afstand tussen de derde en vierde biels nu iets te groot zijn, verwijder dan aan de onderzijde, onder beide spoorstaven een klein beetje van het materiaal tussen de bielzen en schuif het eindstuk weer op zijn plaats. Het resultaat moet er dan uitzien als op tekening 05.

Versprongen afzagen

Een andere manier is het versprongen afzagen. Dan is de kans op het "doorknikken" minimaal.

Flexrail-ongelijk-zagen-01.JPG
Afbeelding: 06
Spoorstaven versprongen afgezaagd tegen doorknikken in de bogen
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

(tip van Klaas Zondervan)

Buigen van flexrails

Er zijn twee manieren om de flexrails te buigen:

  • met behulp van een bankschroef. Klem het uiteinde van de flexrails tussen twee blokjes vurenhout in de bankschroef. Zorg er daarbij voor dat er vier cm van de rails in de bankschroef zit en de uiteinden van de spoorstaven aan weerszijden gelijk liggen. Buig nu de rails voorzichtig in de gewenste richting. Haal de flexrails uit de bankschroef en test nu of de rails de goede vorm heeft. Controleer ook steeds of de uiteinden van de spoorstaven nog gelijk liggen en niet onderling verschoven zijn. Herhaal deze werkwijze totdat de rails uit zichzelf op de juiste plaats blijft liggen. Er mag namelijk geen mechanische spanning op de flexrails staan, omdat wanneer straks de rails op de tafel wordt gelijmd, de rails niet op zijn plaats blijft liggen wanneer deze onder spanning staat. Wanneer het eerste gedeelte van de flexrails de juiste vorm heeft, klem dan de rails weer tussen de blokjes in de bankschroef, net naast op de plek waar de rails niet de juiste pasvorm heeft en herhaal het buigen. Pas wanneer de hele flexrails uit zichzelf op de juiste plaats blijft liggen, is de rail in de goede vorm;
  • met behulp van railspanners (zie afbeelding 25). Gebruikt dan in plaats van een bankschroef, de railspanners om de flexrails de juiste pasvorm te geven. Met de spanner wordt de rails aan het uiteinde van de flexrails vastgezet aan de spoorstaven, zodanig dat de uiteinden gelijk liggen. Buig daarna een derde gedeelte van de flexrails in de juiste pasvorm en zet daar dan ook een spanner op. Daarna het volgende gedeelte in de juiste vorm buigen. Dan weer een spanner plaatsen en het laatste gedeelte in de juiste pasvorm buigen. Ook hier weer zorgen dat de flexrails uit zichzelf op de juiste plaats blijft liggen.

Het koppelen van de flexrails

Wanneer de flexrails wordt gekoppeld, dus ook bij de overgang van de standaard rails naar flexrails, moet er voor gezorgd worden dat er voldoende ruimte tussen de uiteinden van de spoorstaven aanwezig is, omdat flexrails een grotere lengte heeft dan de standaard raillengtes en dus bij temperatuurverhoging meer uitzet. Het is aan te raden om een tussenafstand van minimaal 0,35 mm per las aan te houden. Als mal is goed een stukje papier te gebruiken van een sigarettenvloeitjes-verpakking. Wanneer dit papier dubbel wordt gevouwen, heeft dit de juiste maat. Controleer na het op de plaats leggen nogmaals de tussenafstand bij de lassen.

Flexrails aanpassing.03.gif
Afbeelding: 07
Spoorstaven schuin afgezaagd ter vermindering van contactgeluid
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom

Doordat de afstand bij de flexrailslassen groter is dan bij de normale raillassen (omdat er met langere stukken rails gewerkt wordt, dien de ruimte bij de lassen groter te zijn), ontstaat er bij het rijden over de las meer contactgeluid. In plaats van recht afzagen, kan ter vermindering van de contactgeluiden de spoorstaven onder een hoek worden doorgezaagd (zie tekening 07). De onderlinge afstand van de (in elkaars verlengde liggende) spoorstaven blijft nu op 0,35 mm. Doordat de wielen nu niet-of-nauwelijks tussen de spoorstaven "vallen", is het geluid een stuk minder.

Diverse fabrikanten leveren flexrails:

Flexrails schaal Z

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Märklin 8594 660 mm - - Met ballastbed
Rokuhan 97016 330 mm - Hout -
Tabel: 07
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flexrails schaal TT

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Tillig 664 83125 - Hout -
Tillig 520 83134 - Beton -
Tillig 520 83136 - Staal -
Tabel: 08
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flexrails schaal N

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Arnold HN803 666 mm - Hout -
Fleischmann 22201 730 mm 83 Hout Standaard rails
Kato Unitrack 21-000 808 mm 80 Hout -
Minitrix T14901 730 mm 55 Hout -
Tabel: 09
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flexrails schaal H0

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Fleischmann Profi 6106 800 mm 100 Hout -
Fleischmann Profi 6109 800 mm 100 Beton -
Piko A-gleis 55209 940 mm 100 Hout -
Roco RocoLine 42400 920 mm 83 Hout -
Roco RocoLine 42401 920 mm 83 Beton -
Roco Geoline 61106 790 mm 83 Hout -
Tillig Elite 85125 890 mm 83 Hout -
Tillig Elite 85127 680 mm 83 Hout Drie spoorstaven (H0 & H0m)
Tillig Elite 85134 470 mm 83 Beton -
Tillig Elite 85136 470 mm 83 Staal -
Tabel: 10
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flexrails schaal H0e

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Tillig Elite 85626 680 mm - Hout -
Tabel: 11
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flexrails schaal H0m

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Tillig Elite 85627 680 mm - Hout -
Tabel: 12
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flexrails schaal 0

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Peco PO0700BH 914 mm - Hout -
Tabel: 13
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

lexrails schaal 1

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Peco SL800 914 mm - Hout -
Tabel: 14
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flexrails schaal G

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Train Line 45 1011500 1500 mm - Hout -
Tabel: 15
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flexwissels

Tillig flexwissel-01.jpg
Afbeelding: 16
Tillig flexwissel
Bron: Conrad.nl

Het flexwissel kan als rechte wissel of als boogwissel toegepast worden.

Flex-wissels H0

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Micro Engineering 255-14805 - 70 Hout Links
Micro Engineering 455-14806 - 70 Hout Rechts
Micro Engineering 255-14705 - 83 Hout Links
Micro Engineering 255-14706 - 83 Hout Rechts
Tillig Elite 6,34° 85445 440,3 mm 83 Hout -
Tillig Elite 9° 85451 - 83 Hout Bouwpakket
Tillig Elite 9,4° 85435 440,3 mm 83 Hout -
Tillig Elite 11° 85441 - 83 Hout Bouwpakket
Tabel: 17
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flex bielzenband

Er zijn ook losse strips met flexibele bielzen verkrijgbaar. Er moeten dan apart spoorstaven aangeschaft worden om in de strip te schuiven.

Flex bielzenband schaal TT

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Tillig 83025 220 mm - Hout Zelf spoorstaven aanbrengen
Tabel: 18
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flex bielzenband schaal H0

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Tillig 85025 220 mm - Hout Zelf spoorstaven aanbrengen
Tillig 85034 220 mm - Beton Zelf spoorstaven aanbrengen
Tillig 85036 220 mm - Staal Zelf spoorstaven aanbrengen
Tabel: 19
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Flex bielzenband schaal G

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Micro Engineering 24-106 - 332 Hout Zelf spoorstaven aanbrengen
Micro Engineering 24-206 - 250 Hout Zelf spoorstaven aanbrengen
Tabel: 20
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Eindstukken voor flexrails

Conrad flexrail-eindstuk.jpg
Afbeelding: 21
Flexrail eindstuk
Bron: Conrad.nl

Er zijn voor flexrails losse eindstukken verkrijgbaar. Deze vergemakkelijken het aan elkaar koppelen van stukken flexrails aanzienlijk, doordat er in de bielzen van de eindstukken uitsparingen voor de raillassen zitten (zie tekening 21). De eindstukken zorgen er tevens voor dat het lijkt of het gelegde spoor één doorlopend geheel vormt. Door de eindstukken blijven de onderlinge afstanden van de spoorstaven ter plaatse van de lassen exact gelijk.

Eindstukken voor flexrails schaal N

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Fleischmann 22215 3 bielzen - Hout -
Tabel: 22
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Eindstukken voor flexrails schaal H0

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Roco RocoLine 42600 3 bielzen 83 Hout Voor flexrails 42400
Roco RocoLine 42601 3 bielzen 83 Beton Voor flexrails 42401
Roco Geoline 61183 3 bielzen 83 Hout Voor flexrails 61106
Tabel: 23
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Eindstukken voor flexrails schaal H0e

Merk & Type Nummer Lengte Spoorstaafhoogte code Bielzen Opmerkingen
Roco 32211 - - - -
Tabel: 24
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Gereedschap voor het bewerken van flexrails

Flexrail spanners

Flexrailspanners-01.jpg
Afbeelding: 25
Set flexrails spanners
Bron: Conrad.nl
Merk & Type Nummer Schaal Opmerkingen
Conrad 217733-89 H0 Set van 3 stuks
MASSOTH 8103103 Z Set van 3 stuks
MASSOTH 8103203 N Set van 3 stuks
MASSOTH 8103303 H0 Set van 3 stuks
MASSOTH 8103403 H0 Ook geschikt voor drie-rail H0m en H0e
MASSOTH 8103045 G Voor code 332, buigt beide sporen tegelijkertijd
Tabel: 26
Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom

Railzaag

Voor het afkorten van de flexrails is een railzaag (zie foto 27) uitermate geschikt.

Roco Railzaag-01.png
Afbeelding: 27
Roco Railzaag 10900
Foto gemaakt door: Fred Eikelboom

Gerelateerde termen: Marklin, Märklin, Mærklin


Meer informatie

Encyclopedie:
Externe websites:
Overzicht flexrails (naar onder scrollen).
Algemeen.
Flexrails leverbaar via Marnan.
Flexrails

Railzaagjes:


Flexrail spanners:


Xuron Track cutter 2175B voor schaal Z, N en H0:Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 20 apr 2024 11:02 (UTC)