Persoonlijke instellingen

Isoleren van Märklin C-rails

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Riny Smetsers - Bewerkt door Fred Eikelboom


Voordat Märklin 74030 isolaties toegepast worden, voor het maken van blokken met daarin secties, wordt aanbevolen om het document "Hoe een modelbaan voor te bereiden voor PC/Laptop gebruik" te downloaden via de link onderaan bij "Meer informatie". Nadat het betreffende document gelezen is, zal het allemaal al aanzienlijk duidelijker worden.

Het toepassen van Märklin-isolatie 74030 bij C-rails.

Valkuilen

Om te beginnen informatie betreffende valkuilen.
Er kunnen problemen ontstaan omdat Märklin in zijn C-rails een oude en een nieuwe serie heeft zitten. Dit is te controleren d.m.v. de nummers die aan de onderzijde van de rails zijn geperst. Op de oude serie staan alleen de drie laatste cijfers: 188. De nieuwe serie heeft het volledige nummer: 24188. Om die reden zitten er ook verschillen in de stootjukken (op de oude stootjukken is een doorverbinding tussen de beide buitenste spoorstaven aanwezig!) en deze kunnen een valkuil zijn bij het goed isoleren van de rails.

Het isoleren van de rails

Op de linker afbeelding (zie: afbeelding 01) is de doorverbinding van de spoorstaven bij het oude type C-rails te zien, die dus ook gescheiden moeten worden. Op de rechter afbeelding is te zien dat deze bij het nieuwere type niet meer is aangebracht (zie: afbeelding 02), dus hier hoeven geen handelingen voor het scheiden van de spoorstaven toegepast te worden.

C-rails-01.jpg C-rails-02.jpg
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Bij het oude type C-rails is een doorverbinding aanwezig Bij het nieuwe type C-rails is de doorverbinding niet meer aanwezig
Foto gemaakt door: Riny Smetsers Foto gemaakt door: Riny Smetsers

De stootjukken dienen óók gescheiden te worden. Wanneer we dit niet doen, vormen deze doorverbindingen op de stootjukken een doorverbinding van de spoorstaven, waardoor alle overige scheidingen teniet gedaan worden. Dat is dus de genoemde valkuil.

Opmerking:
Wissels en kruisingen worden niet gescheiden, omdat wissels en kruisingen niet tot een blok behoren (zie document "Hoe een modelbaan voor te bereiden voor PC/Laptop gebruik" onderaan de pagina bij "Meer informatie").
Verder dienen voor een detectie van heel de modelbaan ALLE railsstukken (lees: spoorstaven) gescheiden te worden. Het scheiden van de spoorstaven hoeft niet meer te worden uitgelegd, dus gaan wij verder met de informatie over het isoleren. Zoals hier te lezen, ziet de basis, waar wij vanuit gaan, er uit zoals op onderstaande afbeelding. (zie: afbeelding 03)

C-rails-03.jpg
Afbeelding: 03
De plaatsen die geïsoleerd dienen te worden
Op een aantal plaatsen moeten verbindingen doorgeknipt worden.
Foto gemaakt door: Riny Smetsers

Wanneer de rijspanning via een ringleiding toegevoerd wordt, dient er op gelet te worden dat de terugmelddraad (groen in ons voorbeeld) altijd tegenover de B-aansluiting (puco's = middencontacten) zit, met daartussen een isolatie 74030.

Wanneer dit goed aangehouden wordt, zal er geen conflict ontstaan betreffende de spoorstaven van de overige rails. Uiteraard hoeven niet bij iedere rails-koppeling alle drie de draden aangesloten te worden. Bij de te maken terugmeld-aansluitingen volstaat het, de groene draad aan te brengen op de plaatsen waar de meldsecties in de blokken dienen te worden aangebracht/geplaatst.

Voor de duidelijkheid nog even een afbeelding van hoe het isolatiewerk goed in de gaten dient te worden gehouden.

C-rails-04.jpg
Afbeelding: 04
De indeling van een blok
Tekening gemaakt door: Riny Smetsers


C-rails-05.jpg
Afbeelding: 05
De aansluitingen
Tekening gemaakt door: Riny Smetsers

Opmerking:
TMC staat voor "TerugMeldContact".

We nemen nu twee stukken rails en gaan een groene draad solderen aan de juiste nul-aansluiting van de rails. Vervolgens plaatsen we een isolatie 74030 (zie: afbeelding 06).

C-rails-06.jpg
Afbeelding: 06
Het plaatsen van een isolatie 74030
Foto gemaakt door: Riny Smetsers

Nadat deze handeling is uitgevoerd wordt de rails omgekeerd, en dan moet het er uitzien als op afbeelding 07. Klik de rails in elkaar en de eerste terugmeldaansluiting is gemaakt.

C-rails-07.jpg
Afbeelding: 07
De isolatie is aangebracht
Foto gemaakt door: Riny Smetsers


Zo, hiermee is het begin gemaakt met de aanpassing van de C-rails voor terugmelding. Bij de "normale" stukken rails is het allemaal probleemloos. Voorbij wissels of kruisingen treedt er wél een probleem op, maar daarvoor is ook een oplossing.

Wissels

Na, bijv. het eerste blok te hebben gemaakt tussen de wissels, gaan we op de volgende manier verder. Eenmaal aangekomen bij een wissel dient een extra nul-draadaansluiting vastgemaakt te worden aan de betreffende wissel/kruising, om deze vervolgens aan te sluiten op een ringleiding.

Onderstaand een voorbeeld wat er met een ringleiding word bedoeld.

C-rails-08.jpg
Afbeelding: 08
Voorbeeld van een ringleiding
Tekening gemaakt door: Riny Smetsers

BELANGRIJK:

Voordat de bedrading gesoldeerd wordt.
Gebruik nooit vloeimiddelen!!
Harskernsoldeertin is voldoende wanneer we met 340 graden solderen. Als een soldeervloeistof als hulpmiddel gebruikt wordt, is er kans op het in afbeelding 09 getoonde. De middenrail (middencontacten) zal gegarandeerd gaan roesten. Zit de vloeistof eenmaal in het materiaal, dan zal zich dit alleen maar uitbreiden en proberen schoon te maken is beslist geen optie, dit gaat niet meer.

In de eerste periode zal alles goed blijven rijden maar na verloop van tijd zullen de contacten ook worden aangetast, met al gevolg dat er bij iedere rail-overgang problemen gaan ontstaan.

De enige optie is dan: dure wissels, kruisingen en/of rails vervangen.

C-rails-09.jpg
Afbeelding: 09
Roestvorming door gebruik van soldeervloeistof
Foto gemaakt door: Riny Smetsers

We gaan verder met het aansluiten van de nul-draad. Er moet aan een wissel/kruising maar één extra aansluiting gemaakt te worden om de geïsoleerde nul-spoorstaaf van het wissel/de kruising op te heffen (zie: afbeelding 10). D.m.v. de "metalen" plaat worden alle geïsoleerde nul-spoorstaven weer aangesloten.

C-rails-10.jpg
Afbeelding: 10
De extra aansluiting aan het wissel
Foto gemaakt door: Riny Smetsers

Nadat dit is uitgevoerd, worden zowel de nul van het wissel/de kruising, alsook de nul van de rails, die aan het wissel/de kruising komen geïsoleerd (zie: afbeelding 13).

Opmerking:
Op onderstaande wijze wordt de isolatie op de juiste wijze geplaatst (met het haakje naar beneden).

C-rails-11.jpg
Afbeelding: 11
Het op juiste wijze aanbrengen van de isolatie
Tekening gemaakt door: Riny Smetsers

Omdat de nullen van beide spoorstaven nu zijn geïsoleerd, dient ook aan de eerste of volgende "normale" rails een extra nul-draad gesoldeerd te worden (zie afbeelding 12). Vervolgens gaan we verder, na het wissel/de kruising, met dezelfde spoorstaaf voor terugmelding als die wordt gebruikt vóór het wissel of de kruising. Op deze wijze wordt voorkomen dat er een conflict met de terugmeld-spoorstaaf ontstaat (zie de bruine draad op de afbeelding).

C-rails-12.jpg
Afbeelding: 12
De rails is gereed voor gebruik
Foto gemaakt door: Riny Smetsers

Nadat dit is uitgevoerd en gecontroleerd, kan het wissel/de kruising met de "normale" rails worden samengevoegd (zie: afbeelding 13 en 14)

C-rails-13.jpg
Afbeelding: 13
De rails en het wissel worden gekoppeld
Foto gemaakt door: Riny Smetsers


C-rails-14.jpg
Afbeelding: 14
De isolaties zijn aangebracht
Foto gemaakt door: Riny Smetsers

Op de voorgaande afbeeldingen is te zien hoe de isolaties aangebracht dienen te worden. Op afbeelding 15 is te zien hoe de "vervolgrails" zijn voorbereid.

C-rails-15.jpg
Afbeelding: 15
Het volgende stuk spoor ligt gereed
Foto gemaakt door: Riny Smetsers

Er wordt wel eens gevraagd hoe het dan eventueel zit met keerlussen. Er is met het Märklin-systeem (in de volksmond "wisselstroom" genoemd) daarmee geen problemen, ook niet wanneer er tweerichtingsverkeer wordt toegepast. Onderstaande afbeelding laat zien hoe de isolaties geplaatst worden (zie: afbeelding 16).

Opmerking:
Op de wissels is in de afbeelding maar één isolatie te zien, want indien er twee afgebeeld waren, zou het een onduidelijk geheel worden qua weergave.

C-rails-16.jpg
Afbeelding: 16
Plaatsen waar isolaties aangebracht dienen te worden
Tekening gemaakt door: Riny Smetsers

Op de bovenstaande afbeelding is te zien dat alle isolaties aan dezelfde kant van de rails zijn aangebracht, dus er is nergens een conflict. Hopelijk geeft dit document iets meer inzicht hoe het isoleren in zijn werk gaat.

Mochten er nog vragen zijn, omdat het document mogelijk voor iemand niet volledig is, mag altijd een vraag gesteld worden via info(at)modelspoorh0 punt nl (vervang (at) door @). Ook staat de auteur open voor opbouwende kritiek, die een aanvulling kan zijn voor dit document.


Meer informatie

Encyclopedie:
Informatie over de ringleiding
Externe websites:
Downloaden van document "Hoe een modelbaan voor te bereiden voor PC/Laptop gebruik".

Gerelateerde termen: Maerklin, MærklinHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 12 jul 2024 11:35 (CET)