Persoonlijke instellingen

Woorden - I

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net


Verklaring         Zoeken op deze pagina: CTRL + F.

Woord of afkorting.

1. Inter City. Zie: Intercity. 2. (Elektronica). Integrated Circuit. Benaming voor een kunststof blokje, waarin op microschaal een compleet werkende elektronische schakeling zit. Voorbeelden hiervan zijn b.v. de NE555 en de uA741. Geïntegreerde schakeling (van het Engelse Integrated Circuit (afgekort: IC)) is de officiële Nederlandse naam, voor wat ook wel foutief een chip wordt genoemd. De chip zit in het IC en is daardoor helemaal niet te zien. Een geïntegreerde schakeling is een elektronische schakeling die niet, zoals voorheen, bestaat uit losse componenten op een Printed Circuit Board (PCB) ofwel printplaat, maar waarin de schakeling en alle componenten geïntegreerd zijn op een plakje silicium (afgekort: Si). Zo'n plakje wordt daarna in een keramische of plastic behuizing met metalen pootjes gelijmd (keramisch) of ingegoten (plastic). De term chip is afgeleid van de plak silicium (In het Engels wafer) die van een staaf van puur silicium (gefabriceerd uit zuiver zand. SiO2) van bijvoorbeeld 200 of 300 mm doorsnede afgezaagd wordt. Meer over Integrated Circuit. (3)

IC

(Eng: voltage regulator(s)) Een IC-spanningsregelaar is een IC met drie aansluitingen, dat een constante DC (gelijkstroom) uitgangsspanning levert, die onafhankelijk is van de ingangsspanning, de belasting op de uitgang en de temperatuur. Voorbeelden van deze spanningsregelaars zijn de uA7812 en de LM317. Er zijn drie typen IC-spanningsregelaars: lineaire spanningsregelaars, schakelende spanningsregelaars en DC / DC omvormers (DC/DC converters). Er is ook nog een onderscheid te maken tussen de standaard typen en de Low Drop-typen. Bij de Low Drop-versies mag een kleiner spanningsverschil aanwezig zijn tussen de ingang en de uitgang.

IC-spanningsregelaar

Inter City Express. Duitse Hogesnelheidstrein. Meer over ICE. (3)

ICE

Intercity korte termijn. Type intercityrijtuig dat tussen 2002 en april 2009 werd ingezet door de Nederlandse Spoorwegen. Meer over ICK. (3)

ICK

Intercitymaterieel. Groepsaanduiding van materieel dat gebruikt werd ten behoeve van Intercitydiensten. Meer over ICM. (3)

ICM

Zie: ICM.

ICMm

Intercityrijtuig. Meer over ICR. (3)

ICR

(Informatica). Integrated Development Environment. Software die een softwareontwikkelaar ondersteunt bij het ontwikkelen van software voor computers. Het bestaat uit een aantal onderdelen die samen een software suite vormen (de zogenaamde ontwikkelomgeving). Door de verschillende functies van een ontwikkelomgeving in één programma te combineren, kan tijdwinst worden geboekt, omdat het niet meer nodig is, om voor een volgende stap in het ontwikkelproces een ander programma te gebruiken. Bovendien heeft een IDE over het algemeen een consistente gebruikersinterface, zodat de verschillende gereedschappen gemakkelijker te gebruiken zijn en intuïtiever aangesproken kunnen worden. (3)

IDE

(Elektronica). Staat in de datasheet van componenten. I=stroomsterkte, fw=forward (=voorwaards). De maximale continuestroom in doorlaatrichting van bijvoorbeeld een diode of led.

Ifw

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), is een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Dit agentschap is op 1 januari 2012 ontstaan door samenvoeging van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en de VROM-inspectie, nadat beide ministeries waaronder ze vielen, werden samengevoegd onder het Kabinet-Rutte I.

ILT

InterRegio-trein, in het dagelijkse spraakgebruik: sneltrein. Zie: Interregio.

IR

(Eng.) Afkorting van Infra Red Licht Emitting Diode. Diode die infrarood licht uitstraalt. Dit licht is niet zichtbaar voor het menselijke oog. Meer over de led

IR-led

DD-IRM. Dubbeldeks Inter Regio Materieel. De voorloper van de DD-IRM was de DD-AR. Meer over DD-IRM. (3)

IRM

(Eng.) Institution of Railway Signal Engineers. Meer over IRSE

IRSE

Ingegoten Spoorstaaf Constructie. Bovenbouwconstructie waarbij de spoorstaven in twee goten liggen en worden ondersteund en gefixeerd door een elastische kunststof gietmassa. (2)

ISC

Aanduiding voor de weerstand die een onderdeel heeft bij een bepaalde frequentie (meestal 1000 Herz) van een wisselspanning, gegeven in ohm (hiervoor wordt het Ω-teken gebruikt). Dit is iets anders dan de ohmse weerstand. Meer over Impedantie. (3)

Impedantie

De mate waarin beide spoorstaven van een spoor ietwat naar binnen hellen. Hoek wordt in radialen weergegeven tussen de verticaal en het lijf van de spoorstaaf. Een positieve hoek is gedefinieerd als die hoek waarbij de hartlijnen van beide spoorstaven (van één spoor) elkaar snijden boven het spoor. (2)

Inbouwhelling spoorstaven

Landwinning door een aangeslibt gebied in te dijken. Dit gebied wordt een polder genoemd, vanwege de kunstmatige waterpeilbeheersing. Men begon met indijken wanneer er zoveel grond aangeslibt was, door zee of rivier, dat de grond alleen nog bij hoogwater onder water kwam te staan. Door een laag dijkje te plaatsen, kon een stukje land van de zee of een rivier gewonnen worden ten behoeve van landbouw. In de kustgebieden waren grote stukken land op deze manier te winnen. Veel toegepast langs de kusten van Noord-Groningen, Noord Friesland en Zeeland. De laatste eeuwen zijn deze simpele buitendijkjes bij de zee vervangen door zeedijken. De mensen vestigden zich in deze gebieden op gemaakte terpen (lokale verhoging). Bij de rivieren vestigde men zich van oudsher op de rivierduinen. De oudst teruggevonden nederzettingen in Nederland bevonden zich op rivierduinen. Het beheersen van het waterpijl van indijkingen bestaat uit het ontwateren bij laag water. Deze vorm van kleinschalige inpoldering komt in Nederland niet meer voor. (2)

Indijking

(Duits) Induktive Zugsicherung. Duits treinbeïnvloedingssysteem. Wordt ook wel PZB (Punktförmige Zugbeëinflussung) genoemd. Is de Duitse tegenhanger van het Nederlandse ATB. Meer over Indusi/PZB. (3)

Indusi

Een inert gas is een gas dat geen chemische reacties aangaat met andere stoffen/materialen. Voorbeelden hiervan zijn edelgassen (argon, helium) of stikstof. Inerte gassen worden gebruikt om ongewenste chemische reacties tegen te gaan, die bepaalde materialen aan kunnen tasten. Vaak komen deze ongewenste reacties voor in vormen als oxidatie of hydrolyse met zuurstof en vocht in de lucht. Meer over Inert gas. (3)

Inert gas

Gebied waar water in de grond intreedt aan het grondoppervlak en/of waar water onder het grondwateroppervlak aangevuld wordt middels buizen- slotenstelsels. (2)

Infiltratiegebied

(Onofficiële) afkorting van het woord infrastructuur. (2)

Infra

Een infraknooppunt is een dienstregelpunt of PPLG met meer dan twee aansluitende vrije banen.

Infraknooppunt

Systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en vaarwegen, hoogspanningskabels, waterleidingen, etc. 1. Het samenstel van alle technische middelen in het railverkeerssysteem voor de functies: dragen, geleiden, beheersen, beveiligen, informatie, communicatie en energievoorziening. 2. Geheel van auto-, spoor-, straat-, waterweg, havens, vliegvelden, elektrische installaties enz. (2)

Infrastructuur

Bovenbouwconstructie waarbij de spoorstaven in twee goten liggen en worden ondersteund en gefixeerd door een elastische kunststof gietmassa. (2)

Ingegoten

Minutengeld, d.w.z. premie voor het aantal minuten dat men inhaalt bij vertraging. (1)

Inhaalpremie

Toestel om water, tegen de hoge stoomdruk in, de ketel in te spuiten. Meer over Injecteur

Injecteur

Proces waarbij de grond door een veranderende stapeling van de zandkorrels kleiner van volume wordt. Dit proces begint meestal als een gebied wordt ontwaterd of als er een bovenbelasting op de grond wordt aangebracht. (2)

Inklinking

De snelheid waarmee treinen volgens de dienstregeling moeten gaan rijden. Meer over inlegsnelheid. (2)

Inlegsnelheid

Engelse benaming voor inschakel-piekstroom. Deze piekstroom loopt (=treed op) direct na het inschakelen van bijvoorbeeld een elektromotor, transformator of gloeilamp, en neemt binnen een paar milliseconden af, totdat de nominale stroom bereikt is.

Inrush Current

Inschakel-piekstroom

(onderhoud). Het uitvoeren van onderhoudsacties aan een object met als doel de werkelijk conditie van één of meer onderdelen vast te stellen. (2)

Inspecteren

Inspectie is een visuele controle door een medewerker, waarbij één of meerdere metingen worden uitgevoerd. (2)

Inspectie

Looppad direct naast het spoor ten behoeve van inspectiewerkzaamheden terwijl het spoor zonder snelheidsbeperkingen in gebruik is. Meer over inspectiepad. (2)

Inspectiepad

(België): Injecteur. De inspuiter opzetten: de Injecteur aanzetten, in werking stellen (de Injecteur spuit het water inderdaad de ketel in). (1)

Inspuiter

Beheer plus onderhoud. (2)

Instandhouding

Is een modelmatige beschrijving van de wijze waarop elk infra-element en elke objectgroep binnen Railinfrabeheer in stand kan worden gehouden gedurende de gehele levenscyclus. Het geeft weer wat er allemaal speelt rond de instandhouding van een object. (af te korten tot: ICS) (2)

Instandhoudingsconcept Spoorinfra

Alle kosten die gemaakt moeten worden voor het instandhouden van de (spoor-)infrastructuur. (2)

Instandhoudingskosten

Een reizigerstrein die een snelle verbinding vormt tussen verschillende steden en in principe slechts op de grote, belangrijke stations stopt. De IC is daarom zeer geschikt voor het reizen over langere afstanden. Meer over Intercity. (3)

Intercity

Zie: ICR en ICM.

Intercityrijtuig

Europese container bevrachter.

Intercontainer

Internationale Koelwagen Organisatie

Interfrigo

Treindienst over lange trajecten en met doorgaande verbindingen. Meer over Internationale trein. (3)

Internationale trein

De mogelijkheid om treinen over de spoornetten van meerdere landen te kunnen laten rijden. Dat stelt zowel uniformiteiteisen aan het materieel, maar ook aan de infrastructuur. (2)

Interoperabiliteit

(afgekort: IR). InterRegio-trein (in het spraakgebruik: sneltrein). (2)

Interregio

(Elektronica). Aanduiding voor een ingang van een IC, die wanneer er een positieve spanning op die ingang aanwezig is, een negatieve spanning aan de uitgang van het IC oplevert (of andersom, negatief naar positief). (3)

Inverterende ingang

Het wachten van een trein voordat zij toegelaten worden op de vrije baan i.v.m. vrijgave van het spoor. Meer over Inwachten. (2)

Inwachten

Een gedeelte van het spoor voor een sein, waar een trein kan wachten. Het wachtspoor vormt vaak een onderdeel van een verbindingsspoor.

InwachtruimteHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 


Laatste wijziging: 4 jan 2018 18:45 (CET)

}}