Persoonlijke instellingen

Schakelen van front en sluitseinen volgens NMRA-norm

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


NMRA-norm

De NMRA norm geeft voor de 21MTC-decoders aan dat, wanneer de front- en sluitseinen afzonderlijk aangesloten worden op de functieaansluitingen, dit als volgt gedaan dient te worden:

Pen Omschrijving
8 Frontseinen voor.
7 Frontseinen achter.
15 (aux1) Sluitseinen voor.
14 (aux2) Sluitseinen achter.
Tabel: 01
Tabel gemaakt door: Redactie

Met de standaard-mapping zullen nu alleen de witte frontseinen aan voor en achterzijde van de loc richtingafhankelijk op F0 reageren.

FunctionMapping-Front-Sluit02.gif
Afbeelding: 1
Het aansluiting van de front en sluitseinen volgens NEM660 (21MTC).
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Trek- duwtreinen

Indien ook de sluitseinen richtingsafhankelijk moeten werken met F0, en de witte frontseinen afzonderlijk ingeschakeld kunnen worden met F1 (front) en F2 (achter), dan kunnen de volgende waarden in de CV's 33 t/m 36 geprogrammeerd te worden:

  • CV33 = 4
  • CV34 = 8
  • CV35 = 1
  • CV36 = 2

(zie ook artikel NEM660)


Meer informatie

Encyclopedie:
(Function Mapping).
Decoderinbouw.
Beneluxspoor.net:
over de basisbeginselen van functiemapping.
over functiemapping.
met uitleg over functiemapping.
met uitleg over de instellingen voor verlichting.
met uitleg over verlichting op F1 zetten.
met uitleg over Sprog en DecoderPro.
Europese Normen.
Externe websites:
Informatie over de DE1 (o.a. decoder-instellingen).
Informatie over de DE2 (o.a. decoder-instellingen).
Informatie over de Plan U.
LokProgrammer 53451.
Software voor de ESU LokProgrammer 53451.
DecoderPro Software voor het programmeren van decoders.
Informatie over CV's (pdf).
NMRA-DCC-standaarden.
Informatie over de Sprog programmer.


BronnenHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 22 apr 2024 10:29 (CET)