Persoonlijke instellingen

Afzonderlijk schakelen van front en sluitseinen

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Timo - Bewerkt door Fred Eikelboom


Mapping

Het maakt bij een moderne (functie)decoder niet meer uit wat we aan welke functieaansluiting hangen. Elke functieaansluiting is aan elke toets te koppelen door middel van functionmapping (zie voorgaande pagina). Dus nogmaals, andere functieaansluitingen gebruiken is mogelijk, alleen zullen we andere CV-waardes moeten gebruiken.

Benamingen

Om het even globaal te houden en verwarring te voorkomen zullen we wat termen uitleggen.
We noemen de functieaansluitingen even wit, geel, groen en violet.
Standaard gemapt als:
wit aan bij F0 vooruit (fw = forward)
geel aan bij F0 achteruit (rv = reverse)
groen aan bij F1 vooruit of achteruit
violet aan bij F2 vooruit of achteruit

We hebben nu dus vier groepen verlichting. We korten "cabine" nu gemakshalve even af als "cab", daarmee wordt dus een fysieke zijde van de loc bedoeld.
We gaan er van uit dat cab 1 de zijde is, waar de loc heen rijdt als deze vooruit rijdt.

 • Frontseinen cab 1;
 • Frontseinen cab 2;
 • Sluitseinen  cab 1;
 • Sluitseinen  cab 2.

Bedoeling

F0 gaat, correct met de rijrichting, front/sluitseinen aan cabine 1-zijde schakelen.
F1 gaat, correct met de rijrichting, front/sluitseinen aan cabine 2-zijde schakelen.

Hiermee is eenvoudig los of gekoppeld rijden met de loc mogelijk. Bij het opstellen van de loc activeren we F0 en/of F1 al naar gelang de treinsamenstelling.
Wisselt de trein van richting, dan zal het licht correct wisselen (de gekoppelde zijde zal donker blijven).

Er zijn nu een aantal mogelijkheden:

 • Loc rijdt los, we zetten F0 en F1 aan. Front en sluitseinen van beide zijden zullen correct met de rijrichting wisselen;
 • Loc heeft wagons c.q. rijtuigen aan de cab 2 zijde, we willen alleen licht aan de cab 1 zijde, we zetten F0 aan. Cabine 1 zal al naar gelang de rijrichting automatisch correct front of sluitverlichting voeren;
 • Loc heeft wagons of rijtuigen aan de cab 1 zijde, we willen alleen licht aan de cab 2 zijde, we zetten F1 aan. Cabine 2 zal al naar gelang de rijrichting automatisch correct front of sluitverlichting voeren. Zolang de treinsamenstelling niet verandert, hoeven we dus niet meer aan F0 en F1 te zitten. Simpel op de centrale de rijrichting omkeren is genoeg.

Aansluiten

Voor het gemak sluiten we het zo aan:

FunctionMapping-Front-Sluit01.gif
Afbeelding: 1
Het aansluiting van de front en sluitverlichting.
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

 • Functieaansluiting wit aan frontseinen cab 1;
 • Functieaansluiting geel aan sluitseinen cab 1;
 • Functieaansluiting groen aan frontseinen cab 2;
 • Functieaansluiting violet aan sluitseinen cab 2.

Zetten we nu de loc op de rails (de decoder heeft de fabrieksinstellingen) dan reageert de loc als volgt:

 • F0 vooruit: frontseinen cab 1 branden;
 • F0 achteruit: sluitseinen cab 1 branden;
 • F1 vooruit: frontseinen cab 2 branden;
 • F1 achteruit: frontseinen cab 2 branden;
 • F2 vooruit: sluitseinen cab 2 branden;
 • F2 achteruit: sluitseinen cab 2 branden.

Cabine 1 reageert dus al zoals we (zoals bedoeld met deze uitleg) willen, mooi gekoppeld aan de rijrichting (dit is de reden waarom dit zo aangesloten wordt). Cabine 2 reageert helaas nog niet juist.

Functionmapping LoPi V3

We beginnen eerst even met deze decoder. Twee redenen, de auteur heeft met deze decoder meer gemapt dan met de LoPi 4 en de functiemap-
tabel is veel overzichtelijker dan die van de LoPi 4 (bij de LoPi 4 is nog meer mogelijk en dat maakt het wat lastiger/onoverzichtelijker)
Voor het functiemappen bij de LoPi 3 zijn de CV's 141 t/m 156 van belang voor F0 t/m F2. Functieaansluiting wit en functieaansluiting geel kloppen al, deze schakelen cab 1 al met F0. De F0 CV's laten we dus met rust.
Nu stellen we in:

 • CV147 = 8. CV voor F1 vooruit. Deze laten we functieaansluiting violet schakelen. Hier zitten de sluitseinen van cab 2 op, en deze moeten natuurlijk branden als de loc vooruit (dus in de richting van cab 1) rijdt;
 • CV150 = 4. CV voor F1 achteruit. Deze laten we functieaansluiting groen schakelen. Hier zitten de frontseinen van cab 2 op. Dus als de loc achteruit rijdt (dus in de richting van cab 2) is het logisch de frontseinen van cab 2 te laten branden. Deze CV hoeven we eigenlijk niet te programmeren, waarde 4 is namelijk al de standaardwaarde;
 • CV153 = 0. CV voor F2 vooruit. We geven 0 op omdat we geen functie meer willen schakelen met F2;
 • CV156 = 0. CV voor F2 achteruit. We geven 0 op omdat we geen functie meer willen schakelen met F2.

Zo, nu zijn we klaar met de LoPi 3.

Functionmapping LoPi V4

Ook bij de LoPi 4 werkt het nu (out of the box) voor cabine 1 al prima. Logisch, het is een NRMA standaard. Om het mappen van de LoPi 4
makkelijk te maken heeft de auteur dit niet uit het hoofd gedaan. Hij gebruikt de LokProgrammer-software om een lijst met CV's te genereren. We hebben geen LokProgrammer-hardware nodig (ook al maakt dit het wel heel erg makkelijk). Deze manier van werken is al vaker
voorbij gekomen op het BNLS-forum. Zorg dat we de functiemapping nog niet aangepast hebben, want we (en de software) gaan uit van de fabrieksinstellingen.
Als we het aangesloten hebben zoals eerder genoemd, dan kunnen we de hier gegeven CV-waardes gewoon overnemen, en hoeven we de software niet te installeren.
De auteur maakt gebruik van LokProgrammer-software versie 4.4.11, de nieuwe versie 4.4.12 geeft bij hem namelijk foutmeldingen.

Na installatie selecteren we een LoPi 4 uit de lijst. Ga dan naar tabblad "Function mapping". Ook hier laten we de F0 functies met rust.
Verder selecteren we:

 • Forward F1: alleen AUX2, dus AUX1 uit. AUX2 is functieaansluiting violet in dit voorbeeld;
 • Reverse F1: AUX1 (dit is de standaard, dus niets aanpassen). AUX1 is functieaansluiting groen in dit voorbeeld;
 • Forward F2: niets, we willen niets schakelen met F2, dus alles uitvinken.;
 • Reverse F2: niets, we willen niets schakelen met F2, dus alles uitvinken.

Ga nu naar "Tools" -> "Show changed CV's"...
We krijgen nu de volgende lijst te zien:

 • CV31 = 16, CV32 = 2 (de welbekende index-CV's van de LoPi 4);
 • CV362 = 8. CV voor F1 vooruit. Waarde 8 voor functieaansluiting violet, bij ESU dus AUX2;
 • CV394 = 0. CV voor F2 vooruit. Waarde 0 om niets te schakelen met F2 vooruit;
 • CV410 = 0. CV voor F2 achteruit. Waarde 0 om niets te schakelen met F2 achteruit.

Controleer voor de zekerheid nog even de waardes van CV 362 en CV 378. CV362 = 8 en CV378 = 4 zijn de standaardwaardes als we een LoPi 4 uit de verpakking halen. Sluitsein aan in rijrichting door CV 362 = 8 en CV 378 = 4.

En nu zijn we ook voor de LoPi 4 klaar.

Andere decoders

Natuurlijk is een andere decoder ook mogelijk. De enige eis is dat we F1 rijrichtingafhankelijk kunnen functiemappen. De LocSound 4 kan dit bijvoorbeeld
teleurstellend niet. Ook oudere decoders kunnen dit vaak niet. Kan het wel, dan moeten we deze decoder vervolgens zo mappen:

 • F0 vooruit schakelt functieaansluiting wit (NMRA standaard);
 • F0 achteruit schakelt functieaansluiting geel (NMRA standaard);
 • F1 vooruit schakelt functieaansluiting violet;
 • F1 achteruit schakelt functieaansluiting groen;
 • F2 vooruit/achteruit schakelt niets (of in ieder geval geen van de vier functieaansluitingen).

Meer informatie

Encyclopedie:
Decoderinbouw
Beneluxspoor.net:
over de basisbeginselen van functiemapping.
over functiemapping.
met uitleg over functiemapping.
met uitleg over de instellingen voor verlichting.
met uitleg over verlichting op F1 zetten.
met uitleg over Sprog en DecoderPro.
Europese Normen.
Externe websites:
LokProgrammer 53451.
Software voor de ESU LokProgrammer 53451.
DecoderPro Software voor het programmeren van decoders.
Informatie over CV's (pdf).
NMRA-DCC-standaarden.
Informatie over de Sprog programmer.Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 4 dec 2023 10:25 (CET)