Persoonlijke instellingen

Keerlusprobleem schaduwstation

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom - Update door Fred Eikelboom


Kortsluiting in het schaduwstation

Bij een keerlus treedt een kortsluiting op, ook als in de keerlus een schaduwstation ligt. De kortsluiting ontstaat doordat bij wissel W1 de linker en rechter spoorstaaf met elkaar worden verbonden (zie afbeelding 01). De polariteit van de rails is in de afbeelding aangegeven met een rode en bruine stip. Links en rechts van het onderste gedeelte van de tekening is te zien dat de polariteit van de spanning tegengesteld is.

De kortsluitstroom loopt door alle vijf via wissels verbonden sporen. Het is echter niet nodig om al die sporen afzonderlijk te voorzien van een keerlusschakeling. Eén schakeling, hier de XTreme keerlusmodule, wordt aangesloten zoals aangegeven in afbeelding 01.

Schaduwstation01.png
Afbeelding: 01
Aansluiten keerlusmodule in schaduwstation
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom.

In tekening 02 zijn de sectieonderbrekingen vergroot weergeven.

De rails in de keerlus moet, zoals in tekening 01 en 02 te zien is, op acht plaatsen geïsoleerd worden door middel van isolatielassen. Drie stuks in de ene spoorstaaf en vijf stuks in de andere spoorstaaf. Het gedeelte met de drie onderbrekingen dient zich aan de zelfde zijde te bevinden als de spoorstaaf die met de rode aansluiting van de centrale of de ringleiding verbonden is. Het gemakkelijkst is het om van te voren het sporenplan te onderzoeken op mogelijke keerlussituaties. Bij het leggen van de rails kunnen dan op de juiste plaatsen de metalen raillassen verwijderd worden en de rails kan met kunststof isolatielassen aan elkaar verbonden worden. Na het vastleggen van de rails kunnen nog isolaties aangebracht worden door met een railzaag of een Dremel met slijpschijf op de juiste plaatsen sleuven in de spoorstaven te maken. Let er dan zeer goed op dat er geen slijpsel in de gleuf achterblijft, want dan ontstaan alsnog moeilijk op te sporen detectieproblemen.

Keerlus-aansluiting01.png
Afbeelding: 02
Verdeling in secties, met op de juiste plaatsen onderbrekingen
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom.

Bij het in secties verdelen van de spoorstaven moet er voor gezorgd worden dat de gehele trein of treinstel in het gedeelte met spoorstaaf C1 (=de omschakelsectie) past. De reden hiervoor is dat de achterste rijtuigen/goederenwagens van een te lange trein nog over de isolatielassen aan het begin van de ompoolsectie rijden (bij sectie A of E afhankelijk van de rijrichting) en daar heel kort contact maken. Dat (heel korte) moment is genoeg om een detectie door de keerluselectronica te veroorzaken. Het inmiddels omgepoolde gedeelte van de keerlus wordt daardoor opnieuw omgepoold (of "teruggepoold"). En dan is er toch weer een kortsluiting.

Ook is het mogelijk dat bij een te korte omschakelsectie toevallig én de loc uit de keerlussectie rijdt (en dus door zijn assen de keerlus en gewone voeding kortsluit) én op de ingangssectie toevallig een wielstel van één van de rijtuigen/goederenwagens de isolatielas bij de inrijsectie overbrugt. Er ontstaat dan een kortsluiting tussen keerlus en centrale!

Spoorstaaf A en B moeten dezelfde lengte hebben. Spoorstaaf D en E moeten eveneens dezelfde lengte te hebben. Een kwart standaard railslengte is voldoende. Spoorstaaf C2 moet even lang zijn als de spoorstaven B, C1 en D samen. (Op het BNLS-forum is hierover meer te lezen).

Bij een digitale baan zorgt een diodeschakeling er voor dat er bijna geen spanningsverschil aanwezig is tussen de ongedetecteerde en gedetecteerde secties. Punt 1 dient ook via de diodeschakeling aangesloten te worden. Punt 2 wordt rechtstreeks met de centale verbonden. De aansluitingen M(assa), DE, C en AB zijn voor een S88 aansluiting. Bij gebruik hiervan geldt het traject A tot en met E als één blok. Het verdient dan ook aanbeveling om de secties A en B bij wissel W1 te plaatsen en de secties D en E bij wissel W2, zodat het hele traject tussen W1 en W2 gedetecteerd wordt. De secties C1 en C2 worden dan aan weerszijden langer gemaakt.


Meer informatie

Encyclopedie:
Technische gegevens van de xTreme keerlusmodule
Externe website:
Informatie over keerlussen en keerlusmodules (pdf).


Bronnen



Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 12 dec 2023 10:15 (CET)