Persoonlijke instellingen

Woorden - E

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net


Verklaring         Zoeken op deze pagina: CTRL + F.

Woord of afkorting.

Stoomschuif in de vorm van een E, bestaande uit drie op één stang gemonteerde zuigers. wijkt van de gewone zuigerschuif af door de extra derde zuiger, die nodig is om een juiste stoomverdeling te behouden, wanneer deze E-schuif ter vervanging van de minder goede bakschuif gedemonteerd wordt. (1)

E-schuif

Wisselsteller. De EBI-switch is geïntegreerd in een holle metalen dwarsligger vlakbij de wisseltongen van het wissel, en bedient rechtstreeks de wisseltongen. Doordat de motor is ondergebracht in de holle dwarsligger, is deze ongevoelig voor vuil en vocht. De EBI-switch brengt- en houdt het wissel met grotere kracht in de juiste stand. Meer over EBI.

EBI-switch

Elektrisch bediende overweg.

EBO.

Elektronische BedienPost. Gebiedsgewijze installatie ten behoeve van de aansturing van de beveiliging (commando's aan wissels, seinen, enz) en het doorgeven van de signaleringen (status wissels, seinen, treinposities) aan de procesleider (d.m.v. VPT).

EBP.

Elektronische Beveiling SIMIS (Microprocessor Systeem van Siemens). Beveiligingsysteem van Siemens dat functioneel gelijkwaardig is aan beveiligingsystemen als VPI en B-relais.

EBS.

Europe Combined Terminals BV. De ECT-terminals zijn gevestigd in de Rotterdamse haven.

ECT.

ELektrolytische COndensator. De Elco bestaat uit een aluminium behuizing met daarin drie lagen opgerold materiaal: 1) aluminiumfolie, 2) In elektrolyt gedrenkt papier, 3) opgeruwd aluminiumfolie. Er bestaan radiale typen (waarbij de beide aansluitingen aan één zijde zitten) en axiale typen (waarbij de aansluitingen aan weerszijden zitten).

ELCO.

(Engels) Afkorting voor Expanded Polystyrene. Geëxpandeerd polystyreen schuim. In Nederland beter bekend als piepschuim of tempex. In België onder de naam Isomo. In Duitsland onder de naam Styropor. Meer over EPS. (3)

EPS.

European Rail Research Institute.

ERRI.

ERS Railways B.V. is een zelfstandige aanbieder van railgoederenvervoer, met eigen locs en goederenwagens.

ERS.

European Railway Traffic management System. Meer over ERTMS. (3)

ERTMS.

Electro Static Discharge. Statische electriciteit. Schadelijk voor bijna alle leden van de halfgeleider-families. Bij o.a. IC's, transistoren en leds kan de ESD-gevoeligheid enorm hoog liggen. Gebruik daarom altijd een geäard polsbandje.

ESD.

European Train Control System (ETCS). Een Europees beveiligingssysteem in ontwikkeling. Binnen het systeem worden drie 'levels' onderscheiden (resp. Aplication Level 1, 2 en 3 genoemd). In de eerste twee levels is de treindetectie blokgebonden, in het derde level wordt gebruik gemaakt van een glijdend variabel blok. (2)

ETCS.

(NS-jargon) Ernstige Verstoring.

EV.

Afkorting van Europees Voertuig Nummer. Voorheen het twaalfcijferige UIC kenmerk.

EVN.

(NS-jargon) Energie zuinig rijden.

EZR.

(elektrotechniek) De E staat voor Edison, de uitvinder van die fitting. 14 staat voor de diameter van de schroefdraad in mm (in de volksmond ook wel 'kleine fitting' genoemd.

E14 fitting

(elektrotechniek) De E staat voor Edison, de uitvinder van die fitting. 27 staat voor de diameter van de schroefdraad in mm (in de volksmond ook wel 'grote fitting' genoemd.

E27 fitting

Een kunstwerk over een weg of spoorlijn heen, dat dient als ecologische verbinding tussen leefgebieden van planten en dieren die door deze barrière van elkaar gescheiden zijn. Meer over Ecoduct. (2)

Ecoduct

Een wissel met tongbewegingen en een vast puntstuk. (2)

Eendelig wissel

Kruiskop die over één leibaan loopt. zie ook tweeleider-kruiskop en leibaan. (1)

Eenleider-kruiskop

Perron ingesloten tussen twee perronsporen. (2) Zie: Het Perron.

Eilandperron

Uiteinde. grote eind of lange eind, korte eind: het uiteinde van de drijfstang aan de kant van respectievelijk de kruk en de kruiskop. men spreekt hier van groot/lang respectievelijk kort, omdat de beweging die de drijfstang aan de kruk maakt langer/groter is, dan aan de kant van de kruiskop, waar de beweging, en daardoor de afgelegde afstanden, kort zijn. ook lang end etc. (1)

Eind

Station dat het eind vormt van een spoorweglijn en dus aan één of meerdere kopsporen ligt. Zie het artikel Type stations.

Eindstation

1. Het aanbrengen/monteren van bovenleiding boven een spoorbaan. 2. Het voorzien van een (rail)voertuig van continu elektrische voeding door middel van een bovenleiding of een derde rail. Meer over Elektrificatie. (3)

Elektrificatie

Afkorting is Eloc of E-loc. Een elektrische locomotief is een locomotief die elektriciteit als energiebron gebruikt. Bij locomotieven wordt de elektrische energie meestal aangevoerd door de bovenleiding die boven de spoorbaan hangt. Deze spanning wordt gebruikt om de elektromotoren aan te drijven. Deze elektromotoren drijven vervolgens de wielen aan. Meer over E-loc. (3)

Elektrische Locomotief

Vergrendeling ten behoeve van de afsluiting van bepaalde spoorgedeeltes. Van deze vergrendeling wordt de stand in de beveiliging gecontroleerd: als het grendel niet in een stand ligt waarin het spoor veilig kan worden bereden, komt het toeleidende sein niet uit de stand stop.

Elektrische grendel

Bestaat uit een weekijzeren kern in een spoel. De kern kan vast opgesteld zijn, zoals bij een relais, maar kan ook beweegbaar zijn, zoals bij elektromagnetische wissels. Het geheel van de spoelen plus weekijzeren kern noemt men de wisselaandrijving.

Elektromagneet

(bromwissel). Wissel die aangedreven wordt door het bewegen van een weekijzeren kern in een spoel. Door twee spoelen te gebruiken kan het wissel twee standen innemen. Deze elektromagneet werkt zowel op gelijkspanning als wisselspanning. Aan het wissel zijn minimaal drie draden bevestigd voor de stroomvoorziening. Eventuele extra draden zijn verbonden met inwendige schakelaars, zodat het mogelijk is om het puntstuk van de juiste spanningspolariteit te voorzien. Ook kunnen schakelaars aanwezig zijn om de spanning door de spoel te onderbreken aan het eind van de slag (eindafschakeling).

Elektromagnetische wissel

1. (Eng) Lift. 2. Jakobsladder. Meer over Jacobsladder. (3)

Elevator

Zie: Elektrische locomotief.

Eloc

Een plaats aan de spoorweg waar meerdere sporen naast elkaar liggen, door wissels verbonden. (2)

Emplacement

Sporen op een emplacement: opstel-, reinigings-, herstel-, doorrijsporen, perronsporen enz. Een perronspoor dat uit twee perronfasen bestaat telt voor twee emplacementsporen. (2)

Emplacementsporen

(Eng); Een encoder (pulsgever) is een elektronisch toestel met een draaibare as (of op een draaibare as gemonteerd), dat pulsen genereert als de as verdraait. Wordt o.a. toegepast bij industriële servomotoren.
Er bestaan ook versies die pulsen genereren langs een translatie-as. (3) (zie ook: artikel Wat is een servomotor en Resolver.

Encoder

Alle systemen in de spoorinfrastructuur die een functie hebben in het proces van elektrische energievoorziening die niet bedoeld is voor tractie doeleinden. Bijvoorbeeld: beveiliging, overwegen, verlichting (buiten en in gebouwen), enz. (2)

Energievoorziening (niet tractie)

Alle systemen en constructies van de spoorweginfrastructuur die een functie hebben in het proces van transport, transformatie en distributie van elektrische energie van een aansluitpunt van het energiebedrijf naar elektrisch aangedreven treinen. (2) Meer over Energievoorziening

Energievoorziening (tractie)

Kleine Engelse: bijnaam van de locomotieven van de serie 700 en 4300/4400, die in Engeland gebouwd waren. vgl. Engelsman. Engels wissel: kruising met ingebouwde mogelijkheid tot wisseling. half-Engels wissel, heel Engels wissel. ook: halve en hele Engelsman. Een Engels wissel is geen kruiswissel. (1)

Engels

(Engelsman) Een Engels wissel is een constructie op een plek waar weinig ruimte is twee wissels te combineren. Een Engels wissel is ook te zien als een kruising met de mogelijkheid op het kruisende spoor over te stappen. Dit is zo'n groot voordeel dat men op een spoorwegemplacement maar weinig vaste kruisingen zal aantreffen, maar des te meer Engelse wissels. Meer over Engels wissel. (3)

Engels wissel

1. Engels wissel. 2, kleine Engelsman: bijnaam voor de locomotieven van de serie 8800, die in de tweede wereldoorlog in Engeland gebouwd waren. dit waren kleine 3-assers. (1)

Engelsman

Een enkelvoudige route is de aaneenschakeling van ononderbroken aan elkaar grenzende spoortakken, waarbij tussen het 'van'- en het 'naar'- spoor geen bediende seinen voorkomen.

Enkelvoudige route

(België, <<Fr.): steunbout. (1)

Entretoise

Epoxide-polymeer. Wordt ondermeer gebruikt voor het imiteren van water op de modelbaan. Meer over Epoxy. (3)

Epoxy

een trein er uitlaten: een trein uit het station laten vertrekken. (1)

Eruitlaten

Ontspoort zijn, uit de rails liggen. (1)

Eruitliggen

Bijnaam van de locomotieven van de serie NS 1600, die een rechte schoorsteen zonder rand hadden. Die schoorsteen leek kennelijk op toen in zwang zijnde erwtenbussen (blikken waarin erwten verpakt zijn). Ook. Rijnboog. (1)

Erwtenbus

Wordt onder andere bij het lijmen van polystyreen gebruikt. Meer over Ether. (3)

Ether

Grondbaken. Onderdeel van het ERTMS beveiligingssysteem. (3)

Euro balise

Een Europese standaarduitvoering van het sleepstuk van een pantograaf. (3)

Euro-schuitje

(België): Omlooptoestel, dat een evenwichtstoestand van de druk in de cilinderruimtes aan de beide kanten van de zuiger bewerkstelligd. (1)

Evenwichtsklep

Schijf die zich om een punt buiten haar middelpunt beweegt, in ’t bijzonder als toestel om bij werktuigen een ronddraaiende beweging in een op- en neergaande te veranderen of omgekeerd. aan het excentriek is gemonteerd de excentriekstang, die heen en weer gaat, en deze beweging aan de stoomschuiven doorgeeft. (1)

Excentriek

Zie Exhauster. (1)

Exhaust

Toestel in de rookkast, waardoor afgewerkte stoom uit de cilinders de rookkast in gaat, en daarvandaan door de schoorsteen naar buiten toe. De exhauster is recht onder de schoorsteen aangebracht, zodat de stoom direct, recht omhoog, naar buiten kan, en zodoende een maximale geforceerde trek bewerkstelligt. Ook: exhaust. (1)

Exhauster, exhaustor

Uitzetten van stoom. zie ook Expansie. (1)

Expanderen

Uitzetting, uitbreiding over een grotere ruimte, en wel van stoom in de cilinder. (1)

Expansie

Tijdsspanne in de levenscyclus van een spoorlijn waarin de spoorlijn in gebruik is door vervoerders. Zie: Exploitatie. (2)

Exploitatiefase

De totale kosten voor het in bedrijf hebben en houden van een (openbare) vervoersvoorziening. (2)

Exploitatiekosten

(ook Express en Exprestrein) Bijzondere sneltrein. Meer over Expres. (4)

Expres

Zie: Expres.

Express

Zie: Expres.

Exprestrein

Bijnaam van de locomotieven van de serie NS 6700, ook genoemd ledikantje, serre, (volks)tuintje, fornuis, priktol. Al deze bijnamen sloegen op de geringe afmetingen en vierkante vormgeving van dit type loc. (1).

EzeltjeHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 14 jan 2018 14:49 (CEST)