Persoonlijke instellingen

Koppelen van trafo's of voedingen

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom


Trafo's koppelen

Wanneer u bij het bedraden van de modelspoorbaan minder bedrading wilt, kan dat door één draad van de ene trafo aan een draad van de andere trafo te koppelen. In plaats van vier draden, heeft u maar drie draden nodig. U gebruikt dan één draad als gemeenschappelijke aansluiting (zie schema 01). Deze draad moet dan wel voldoende diameter hebben, omdat de stroom van beide trafo's er doorheen loopt. Het geniet de voorkeur om hiervoor minimaal 1,5 kwadraat te gebruiken.
De beide andere draden worden voorzien van een zekering, i.v.m. de (brand)veiligheid én het voorkomen van schade aan de bedrading. De waarde van deze zekering (een traag type, aangegeven met de letter T) bedraagt 1,2 maal de maximaal te leveren stroom van de trafo. Mag de trafo bijvoorbeeld maximaal 1 Ampère stroom leveren, dan neemt u een zekering van 1,2 x 1 = 1,2AT.


Voedingen-01.gif Voedingen-02.gif
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Aansluiting van twee trafo's Aansluiting van drie trafo's
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom

Bij drie trafo's kunt u deze op bovenstaande wijze met elkaar verbinden (zie schema 02). Ook hier geldt hetzelfde verhaal voor de draaddiameter, omdat nu de stroom van drie voedingen door één draad loopt. Hier is eveneens gebruik gemaakt van zekeringen voor de (brand)veiligheid.

Let-op.jpg
LET OP
Bij het zelfbouwen van schakelingen die op de netspanning zijn aangesloten, gaat u om met levensgevaarlijke spanning! Zorg ervoor dat de schakeling in een deugdelijke behuizing zit, en dat het aansluitsnoer d.m.v. een deugdelijke trek-ontlasting in de behuizing is gemonteerd.

Voedingen koppelen

Bij twee gelijkspanningsvoedingen kunt u ook één draad van de ene voeding aan een draad van de andere voeding koppelen. Dit doet u door de min-aansluitingen met elkaar te verbinden (zie schema 03). U gebruikt dan één draad als gemeenschappelijke min-aansluiting. Deze draad moet wel voldoende dikte hebben, omdat de stroom van beide voedingen er doorheen loopt. Het geniet de voorkeur om dan minimaal 1,5 kwadraat te gebruiken. De beide andere draden worden voorzien van een zekering, i.v.m. de (brand)veiligheid. De waarde van deze zekering (een traag type, aangegeven met de letter T) bedraagt 1,2 maal de maximaal te leveren stroom van de voeding.


Voedingen-03.gif Voedingen-04.gif
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04
Aansluiting van twee voedingen Aansluiting van drie voedingen
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom Schema gemaakt door: Fred Eikelboom


Bij drie voedingen kunt u deze op de hierboven aangegeven wijze met elkaar verbinden (zie schema 04). Ook hier geldt hetzelfde verhaal voor de draaddiameter van de gemeenschappelijke aansluiting en de zekeringen. Hier is eveneens gebruik gemaakt van zekeringen voor de (brand)veiligheid.

Voedingen koppelen voor positieve en negatieve spanning

Voedingen-05.gif
Afbeelding: 05
Aansluiting van twee voedingen voor positieve/negatieve spanning
Schema gemaakt door: Fred Eikelboom


Wanneer u elektronische schakelingen heeft die zowel een positieve als negatieve voedingsspanning vereisen (zoals bijv. de oudere HCC-blokkaarten), dan kunt u twee identieke voedingen op bovenstaande wijze koppelen (zie schema 05).

De gemeenschappelijke draad dient voldoende diameter te hebben. Vergeet ook hier de zekeringen niet (zie boven).


Let-op.jpg
  LET OP
Gebruik bij trafo's en/of voedingen altijd zekeringen!
Lees ook de informatie over elektriciteit in het artikel 'Veilig werken' (zie: 'Meer informatie').Meer informatie

Encyclopedie:
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie