Persoonlijke instellingen

Woorden - F

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net


Verklaring         Zoeken op deze pagina: CTRL + F.

Woord of afkorting.

Fietsencompartiment aanwezig. Deze aanduiding bevindt zich op een rijtuig of treinstel.

f.

Aanduiding voor functietoets F0 (die bij digitaal rijden de verlichting aan- of uitschakelt). De f (forward) achter de 0 geeft aan dat het hier om de voorwaartse rijrichting gaat. Zie: artikel Decoders.

F0f.

Aanduiding voor functietoets F0 (die bij digitaal rijden de verlichting aan- of uitschakelt). De r (reverse) achter de 0 geeft aan dat het hier om de achterwaartse rijrichting gaat. Zie: artikel Decoders.

F0r.

(Eng.) Afkorting van Field Effect Transistor.

FET.

Elektronica. Typeaanduiding voor condensatoren. FK staat voor Foliën Kondensator. De derde letter geeft het type diëlektricum-materiaal aan. De P staat voor polypropyleen.

FKP.

Elektronica. Typeaanduiding voor condensatoren. FK staat voor Foliën Kondensator. De derde letter geeft het type diëlektricum-materiaal aan. De S staat voor polyester.

FKS.

1. Forum Train Europe (fte-rail.com) is een Europees Forum voor de internationale productieplanning, co&ouml.rdinatie van de dienstregeling en harmonisering van de toe te wijzen baanvakken in het Europese railverkeer. 2. Full Time Employment, oftewel medewerker die een standaard aantal uren bij een bedrijf werkzaam is.

FTE.

(Eng.) Foiled Twisted Pair. Aanduiding voor een netwerkkabel die voorzien is van vier aderparen, die om elkaar gedraaid (getwist) zijn. Elk aderpaar is omgeven door een metalen afscherming, in de vorm van aluminiumfolie. Hierdoor is de kabel in sterke mate ongevoelig voor storingen van buitenaf. Onder de buitenmantel is geen afscherming aanwezig.

FTP.

Fabriek op wielen: Bijnaam voor de stoomlocomotieven in ’t algemeen, gegeven omdat het werk op de loc zo ingewikkeld is, net als in een fabriek. (1)

Fabriek

(Eng.) Met failsafe (faalveilig) wordt in de spoorwegwereld het principe bedoeld dat, als een component faalt het systeem zal degraderen naar een vooraf gedefinieerde veilige toestand.
Werd in vroeger tijden reeds toegepast bij het halteseinbord. Als het touw van dit sein breekt, dient de trein te stoppen: wellicht onnodig, maar WÉL veilig en passagiersvriendelijk. Als (ten tijde van het mechanische seinstelsel) een steldraad van een armsein brak, viel het sein terug in de stand 'STOP'.
Ten tijde van de latere talloze electrisch bediende seinen geldt dit ook: wegvallen van de spanning in een relais-station leid altijd tot een 'STOP'-tonend seinen: géén relaisspanning? Dan alléén de stand 'STOP'.

Failsafe

Het geheel van infravoorzieningen die nodig zijn om delen van het bovenleidingsysteem elektrisch van elkaar te scheiden op zodanige manier dat treinen van het ene naar het andere deel kunnen rijden, zonder dat daarbij problemen in de infrastructuur ontstaan, zoals sluiting tussen beide fasen tijdens de passage van één- of meerdere Pantografen. Meer over Fasescheiding. (2)

Fasescheiding

Doorgang voor dieren over, door of onderlangs een barrière (bijvoorbeeld onder de spoorbaan door of langs een viaduct). Meer over Faunapassage. (2)

Faunapassage

Zie: Glasvezel.

Fiber

Zie: Glasvezel.

Fiberglas

Samenstelling van, meestal uit het zicht van de kijker opgestelde, sporen ten behoeve van vaak tijdelijke opslag van rollend materieel. (Engels): Meer over Fiddle Yard. (3) Zie ook: Schaduwstation.

Fiddle Yard

(België, <Fr.) pijl, bijnaam van motorwagen. (1)

Flèche

Een voorziening in de beveiliging van het treinproces, met als doel het voorkomen van ongewenst en ongecontroleerd toetreden van een trein op een ander spoor. Meer over Flankbeveiliging. (2)

Flankbeveiliging

Zie: Wielflens.

Flens

(I): 1. Peilglas, dat de vorm van een fles heeft, en waar ook water in zit. de fles is leeg: het peilglas is leeg. 2. Op de fles zitten / zijn: geen stoom meer hebben, alles verbruikt hebben. zie ook: op straat zitten / zijn, uitverkocht zijn of raken: (II): (België, <Fr. Flèche) arm van een hijskraan. fles in Nederlandse betekenis onbekend. (1)

Fles

(Modelspoor). Buigzame rails, met een lengte van ongeveer een meter. Op plaatsen waar u met de standaard bogen uit het aanbod van de fabrikanten niet goed uitkomt, is het toepassen van flexrails een uitkomst. Ook kan flexrails een besparing op de kosten opleveren, door meerdere korte stukken rails te vervangen door een langer stuk flexrails. Zie: artikel Flexrails

Flexrails

(Eng.) De flip-flop of bistabiele multivibrator, is een digitale elektronische schakeling, die maar twee logische toestanden kent. Het element fungeert als een schutsluis voor data. De logische toestand van de uitgangen kan uitsluitend veranderen tijdens een actieve flank op de klok-ingang. Het element heet daarom ook wel flankgevoelig data-element. Oorspronkelijk werden flip-flops opgebouwd met relais. De flip-flop dankt zijn naam aan het kenmerkende geluid van het opkomen- en afvallen van het relais. (3).

Flip-flop

Op plaatsen waar een trein altijd moet toeteren, bijvoorbeeld een onbewaakte overweg, staat een fluitbord: een ruitvormig wit bord met een zwarte F. Dit bord stamt nog uit de stoomtijd, toen treinen geen tyfoon, maar een stoomfluit hadden. (4) Zie ook het artikel Seinen.

Fluitbord

Bijnaam van de locomotieven van de serie 5500, een klein type tenderlocomotief. (1)

Fluitketel

Zie het artikel Seinen.

Fluitsignaal

Fluorescentie is een bijzonder geval van luminescentie. Het is een natuurkundig verschijnsel waarbij een elektron een hoog-energetisch foton absorbeert en daardoor in een aangeslagen toestand belandt en vervolgens terugvalt naar de grondtoestand onder uitzending van een foton van lagere energie (grotere golflengte). Van dit verschijnsel wordt gebruik gemaakt bij de Tl-buis. Hierin wordt argon- of kryptongas toegepast (of een combinatie van deze gassen), samen met kwikdamp. (3)

Fluorescentie

(Eng.) 1. Benaming voor de terugslag van de kathodestraal in een kathodestraalbuis van een televisie of oscilloscoop. 2. (elektronica) De uitschakelspanning van een spoel. (3) Zie ook: Zelfinductie

Flyback

(Eng) (elektronica) De uitschakelspanning van een spoel. Deze hoge spanning kan elektronica-componenten beschadigen. Daarom wordt bij een spoel een vrijloopdiode geplaatst. Ook kan in plaats daarvan een zogenaamde snubber worden toegepast. (3) Zie ook: Zelfinductie.

Flyback suppression

(Eng.) Ongelijkvloerse ofwel vrije kruising van twee- of meer sporen waarbij het onderste spoor/sporen op maaiveldhoogte wordt aangelegd. Meer over Fly Over. (2)

Fly-Over

Zie: Ezeltje. (1)

Fornuis

Romeins. Meervoud Fora. Plaats op het internet waar gebruikers specifieke informatie met elkaar kunnen delen. Zie: Website Beneluxspoor.net en Forum. (3) zie ook: Internetforum (3)

Forum

Legering van koper, tin en een kleine hoeveelheid fosfor. Dit materiaal wordt voor stroomafnemers in onder andere modellocs gebruikt. Heeft goede elektrisch geleidende eigenschappen, een lage wrijvingscoëfficiënt en is tevens veerkrachtig.

Fosforbrons

Wordt in verdunde uitvoering gebruikt bij het solderen van onder andere messingdelen. Zie het artikel Het solderen. Meer over Fosforzuur. (3)

Fosforzuur

(België, <Fr.): vuurkist, vuurhaard. (1)

Foyer

In de lengterichting van de loc, als onderdeel van het frame, gemonteerde plaat. Meestal zijn er twee frameplaten, die door dwarsverbindingen aan elkaar gemonteerd zijn. de wielen zijn meestal buiten de frameplaten gemonteerd, de assen zijn er altijd in- of aan gelagerd. (1)

Frameplaat

(Eng.) Vrij te gebruiken en te verspreiden software. Zie het artikel Ontwerpprogramma's. Meer over Freeware. (3)

Freeware

(België, <Fr.): rem. (1)

Frein

Frontje. Voorfront(je). (1)

Front

Lantaren of bord (wit) vóór op de trein, waarmee aangegeven wordt dat de betreffende kant de voorkant is. vergelijkbaar met koplamp van een auto. tegengesteld: Sluitsein. Zie ook: artikel Seinen.

Frontsein

Decoder zonder motor-aansturing. Wordt onder andere gebruikt voor het aansturen van elektrisch bedienbare koppelingen, zwaailampen, treinverlichting of andere op afstand bedienbare objecten. Zie: artikel Decoders.

Functiedecoder

Functiemapping is een verNederlandsing van het Engelse/Amerikaanse Function Mapping (wordt abusievelijk ook wel eens functiemappen genoemd), wat taalkundig niet klopt. De vertaling van function is functie, maar de correcte vertaling van mapping (spreek uit als mepping) is in kaart brengen. Dus hier zit een probleempje. Bij een decoder brengt u namelijk geen functies in kaart, maar wijzigt instellingen van een decoder, om een andere werking van een decoder in combinatie met de functietoetsen te krijgen.
Met function mapping kunt u een functieaansluiting van een locdecoder dus een andere functie dan de standaardfunctie geven (bijv. zwaailicht, rookgenerator, knipperlicht, dimmen, enz), maar u kunt ook een functieaansluiting zo mappen dat deze op een andere functieknop (toets) komt te zitten (bijv. Aux1 niet op F1 maar op F8). Dit mappen doet u door de betreffende CV een bepaalde waarde te geven (zie ook het artikel: Locomotief en treinstelverlichting. Bij o.a. wisseldecoders en accesoiredecoders is functiemapping niet mogelijk, omdat die niet aangestuurd worden via de functietoetsen van de centrale.

Functiemapping

Reeds in de beginjaren van DCC werd door de NMRA Standards Group een functionaliteit ontworpen die het mogelijk maakte om één- of meerdere functieaansluitingen van de decoder om te programmeren, zodat deze functieaansluiting(en) reageerde(n) op een Function Key (functietoets). Het valt dus onder de noemer her-programmeren van een decoder. Zie: Functiemapping.

Function Mapping

Fyra is de merknaam voor de treindienst op de lijn HSL-Zuid, tussen Amsterdam en Breda. De trein bestaat uit een TRAXX-locomotief en intercityrijtuigen. Van 9 december 2012 tot en met 17 januari 2013 bestond daarnaast een internationale treindienst met de V250 treinstellen tussen Amsterdam en Brussel via de HSL. (3)

FyraHoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 3 jan 2017 16:46 (CET)