Persoonlijke instellingen

Toepassing van armseinen op de modelspoorbaan

Uit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende

Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Hans van de Burgt


Toepassing van armseinen op de modelspoorbaan

De toepassing van armseinen, seinlantaarns en borden willen we graag uitleggen aan de hand van het denkbeeldige emplacement van station IJ. De tekening hieronder is te beschouwen als een samenvoeging van verschillende gevallen volgens het seinreglement. De lengte der sporen is natuurlijk een compromis. Maar het sporenplan vraagt in schaal H0 alleen al 6,5 meter op basis van 29 stuks Fleischmann Profirail "korte" wissels. Niet zo geschikt voor een modelspoorbaan thuis, maar wellicht wel voor verenigingen of groepen hobbyisten. Het basisconcept voor station IJ vonden we in het "Handboek voor Spoorwegtechniek" uit 1935. Het station IJ is een knooppunt van drie dubbelsporige baanvakken, waarop snelverkeer en een aansluiting voor een enkelsporige lokaallijn.
Combineren op spoor I van treinen uit de richtingen T en X, alsook doorrijden van treinen uit deze richtingen naar W en omgekeerd, is mogelijk gemaakt.
Net als in de werkelijkheid, worden de wissels en seinen geregeld vanuit twee seinposten: Post T (aan de linkerzijde) en Post I aan de rechterzijde.
De waarschuwingsseinen bij de overgang van perron I naar perron 2 en bij de verkeersweg aan de rechterzijde zijn achterwege gelaten.

Station IJ01.png
Afbeelding: 01
Sporenplan Station IJ
Tekening gemaakt door: Hans van de Burgt

Post T

Vanuit Post T worden alle sporen bediend die aan een perron liggen: spoor I, II, III en V, de inhaalsporen 4 en 6, alsmede de rangeersporen 7 en 8 en de draaischijf, spoor 9 naar de locloods, en spoor 10 naar het kolenpark. Aan de linkerzijde liggen ook de sporen A en B die beiden zowel als inrij- en als uitrijspoor gebruikt kunnen worden. Vanuit Post T worden derhalve de wissels 1 t/m 13, 16 en 17 bediend. Alle gebruikte seinen zijn genummerd van links naar rechts; 19 in totaal. Achtereenvolgens geven we van ieder sein een beschrijving.

Station-IJAs.png
Afbeelding: 02
Sporenplan Station IJ - Post T
Tekening gemaakt door: Hans van de Burgt
Nr. Seinbeeld Toelichting
S01
Sein-01G.png
Vertakkingssein
Bij linksstand van wissel 1 komt de trein uit richting T op het inrijspoor B; Hier mag maximaal 45 km/uur worden gereden.
Bij de wisselstand naar rechts, komt de trein binnen op het inrijspoor A en mag daar met maximaal 75 km/uur doorrijden.
Let op het snelheidsbord op het rechter vertakkingssein.
S02
Sein-10-12-13-16G.png
Hoofdsein
De trein uit richting X stopt bij sein "onveilig" voor wissel 2. Bij sein "veilig" kan de trein doorrijden over het inrijspoor A.
S03
Waterkraan-G.png
Seinlantaarn op waterkraan
Op de arm van de waterkraan is een lantaarn geplaatst, die rood gekleurd is aan de zijkanten, en wit aan de voor- en achterkanten.
Als de waterkraan over de rails gedraaid staat, is het seinbeeld "onveilig".
S04
Sein-04G.png
Seinbrug (tweezijdig)
Voor de treinen die binnenkomen via het inrijspoor A gelden de drie vertakkingsseinen aan de rechterzijde (zie de "accolade").
Het linkersein is voor de rijweg naar spoor III', het middelste voor spoor II, en het rechter voor spoor I. Het laatste sein bevat tevens een voorsein voor hoofdsein S13.

De vertakkingsseinen boven de linker "accolade" zijn bedoeld voor de treinen die binnenkomen via inrijspoor B. Bij sein "veilig" kunnen spoor II en spoor III bereikt worden.
De twee vertakkingsseinen aan de achterzijde zijn bedoeld voor de treinen die via het uitrijspoor B het station verlaten in richting T of X.

S05
Sein-05-14-18G.png
Rangeerstoplantaarn
Deze lantaarn staat bij wissel 7 en geeft spoor III en/of spoor 4 vrij.
S06
Sein-06G.png
Bordes met hoofdseinen
De treinen die op spoor II staan kunnen bij sein "veilig" het station verlaten via uitrijspoor B, in de richting T met lage snelheid (max. 45 km/uur) en in richting X met normale snelheid.
S07
Waterkraan-G.png
Seinlantaarn op waterkraan
Zie beschrijving onder Sein S03.
S08
Sein-08G.png
Rangeerstoplantaarn halfzijdig
Deze lantaarn staat voor wissel 11. Bij rangeren mogen de treinen bij het sein "onveilig" de lantaarn voorbijrijden, richting spoor 7, maar moeten stoppen als het wissel in afbuigende stand staat (richting uitrijsporen A of B).
Tabel: 01
Tabel gemaakt door: Hans van de Burgt

Post I

Station-IJBs2.png
Afbeelding: 03
Sporenplan Station IJ - Post I
Tekening gemaakt door: Hans van de Burgt

De rechterzijde wordt bediend vanuit Post I. Van hieruit wordt tevens de bewaakte overweg bediend. Om die reden staat Post I op een kleine verhoging.
Aan deze zijde van het station bevindt zich het rangeerterrein met losweg en laadperron (sporen 11, 12 en 13). Helemaal rechts bevindt zich een opstelspoor voor een loc van de lokaalspoorlijn (spoor 14). De sporen C en D vormen zowel de inrij als uitrijsporen van en naar W. Spoor E tenslotte, is zowel inrij-, als uitrijspoor voor de lokaalspoorlijn. Het goederenverkeer van de lokaalspoorlijn rijdt via het inrijspoor D over wissel 19 naar spoor 4, en terug via uitrijspoor C en wissel 28. Vanuit Post I worden de wissels 14, 15, en 18 t/m 29 bediend.

Nr. Seinbeeld Toelichting
S09
Sein-09G.png
Rangeerpaallantaarn
Deze lantaarn beveiligt het kleine rangeerterrein.
S11
Waterkraan-G.png
Seinlantaarn op waterkraan
Zie beschrijving onder Sein S03.
S12
Sein-10-12-13-16G.png
Hoofdsein
Vertrekkende goederentreinen in de richting W of Z kunnen hier bij sein "veilig" passeren richting uitrijspoor C.
S13
Sein-10-12-13-16G.png
Hoofdsein
Vertrekkende treinen van spoor I in de richting W of Z kunnen hier bij sein "veilig" passeren richting uitrijspoor C.
S14
Sein-05-14-18G.png
Rangeerstoplantaarn
Deze lantaarn staat net voor de overweg en beveiligt het rangeren over wissel 24.

S15
Sein-15G.png
Bordes met vertakkingsseinen
De treinen kunnen bij sein "veilig" het station verlaten via uitrijspoor C, in de richting W met hoge snelheid en in richting Z met lage snelheid (max. 45 km/uur).
S16
Sein-10-12-13-16G.png
Hoofdsein
Vertrekkende lokaaltreinen in de richting Z kunnen hier bij sein "veilig" passeren.
S17
Sein-17G.png
Bordes met vertakkingsseinen
De treinen kunnen bij sein "veilig" het station inrijden via inrijspoor D, met lage snelheid (max. 45 km/uur) richting spoor III en met hoge snelheid richting spoor II. Het linkersein bevat tevens een voorsein voor de hoofdseinen S06.
S18
Sein-05-14-18G.png
Rangeerstoplantaarn
Deze lantaarn beveiligt het rangeren over wissel 27.

S19
Sein-19G-02.png
Bordes met vertakkingsseinen
De treinen kunnen bij sein "veilig" het station inrijden via de inrijsporen C/D, of via inrijspoor E. Voor beide mogelijkheden geldt de lage snelheid (max. 45 km/uur).
Tabel: 02
Tabel gemaakt door: Hans van de Burgt

Meer informatie

Encyclopedie:
Informatie over het PVR.
Externe websites:
AnyRail railplanner.
Klassieke beveiliging.
Marc Ronald Pieters.
Nico Spilt.
Norm S-7 (PVR) Profiel van vrije ruimte (pdf).
Gerard van de Weerd
The Signalpage.


Bronnen

Referenties

  • Handboek voor Spoorwegtechniek Deel II. Uitgegeven door A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. - Leiden.Hoofdpagina  Categorie-index  Index  Menu
Vorige | Volgende
Contact met de redactie: Contact met de redactie 

Laatste wijziging: 24 apr 2024 10:16 (CET)